Tây Ninh phấn đấu tăng thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Trong 6 tháng đầu năm, tỉnh đã cố gắng phát triển sản xuất gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân; tiếp tục đẩy mạnh công tác khuyến nông; ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp

 

Theo Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh Tây Ninh, hiện toàn tỉnh có 45 xã đạt tiêu chí giao thông và tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa (chiếm tỷ lệ 63%); 71 xã đạt tiêu chí thủy lợi, điện và thông tin truyền thông (chiếm tỷ lệ 100%); 47 xã đạt tiêu chí trường học (chiếm tỷ lệ 66%); 66 xã đạt tiêu chí chợ (chiếm tỷ lệ 93%); 69 xã đạt tiêu chí nhà ở dân cư (chiếm tỷ lệ 97%).

Trong 6 tháng đầu năm, tỉnh đã cố gắng phát triển sản xuất gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân; tiếp tục đẩy mạnh công tác khuyến nông; ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp; đã triển khai thực hiện (định vị) phần mềm truy xuất nguồn gốc điện tử KIPUS cho 22/50 tổ chức, cá nhân với tổng diện tích 220,7ha; Tiếp tục thực hiện các chỉnh sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp. 

Bên cạnh đó, ngành nông nghiệp tỉnh đang xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình phát triển chuỗi giá trị chăn nuôi lợn, bò sữa, bò thịt giai đoạn 2021-2025; xây dựng đề án phát triển vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao huyện Tân Châu;…

Tây Ninh vượt khó đạt mục tiêu xây dựng nông thôn mới - Ảnh 1.

Nông dân Trảng Bàng trồng thành công giống lúa chất lượng cao. Ảnh: A.K

Theo Ban chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh Tây Ninh, hiện nay, tỉnh còn gặp một số hạn chế, khó khăn, vướng mắc như: Nguồn vốn sự nghiệp Trung ương hỗ trợ năm 2021 đến nay vẫn chưa được bố trí nên nhiều nhiệm vụ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM chưa thể triển khai theo kế hoạch. 

Vốn đầu tư chủ yếu từ ngân sách nhà nước, trong khi nguồn lực huy động từ doanh nghiệp và nhân dân tại các huyện, thị xã, thành phố còn thấp.

Trong những tháng còn lại của năm, thành phố Tây Ninh sẽ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Tỉnh duy trì 45/71 xã đã đạt chuẩn NTM và 1 xã đã đạt chuẩn NTM nâng cao. 

Phấn đấu tăng thêm 10 xã đạt chuẩn NTM; 100% xã biên giới đạt chuẩn NTM; 16 xã còn lại, trung bình mỗi xã tăng ít nhất 1 tiêu chí. Có từ 10 – 15 sản phẩm được chứng nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh.

An Khang – Dân Việt

 Nguồn: https://danviet.vn/tay-ninh-phan-dau-tang-them-10-xa-dat-chuan-nong-thon-moi-20211223172626383.htm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: No coppy !!