Thông báo ngừng cung cấp điện sửa chữa và nâng cấp đường dây từ 29/4/2024-5/5/2024

Trong các ngày từ 29/4/2024 đến 05/5/2024, Công ty Điện lực Tây Ninh sẽ tạm ngưng cung cấp điện các khu vực sau để sửa chữa, nâng cấp thiết bị và bảo trì lưới điện

 

THÀNH PHỐ TÂY NINH

Ngày 03/5/2024: Ấp Bàu Lùn xã Bình Minh từ 08giờ đến 17giờ.Ngày 04/5/2024: Khu phố 5 phường I và ấp Thạnh Đông xã Thạnh Tân từ 08giờ đến 17giờ.

THỊ XÃ HÒA THÀNH

Ngày 02/5/2024: Khu phố Long Thành phường Long Thành Trung; ấp Trường Giang xã Trường Tây; ấp Long Yên xã Long Thành Nam và ấp Trường Cửu xã Trường Hòa từ 08giờ đến 17giờ.Ngày 03/5/2024: Khu phố Long Đại phường Long Thành Bắc; khu phố Hiệp Hòa phường Hiệp Tân; ấp Trường Phước xã Trường Tây và ấp Trường Lưu xã Trường Đông từ 08giờ đến 17giờ.Ngày 04/5/2024: Ấp Trường Thiện xã Trường Hòa từ 08giờ đến 17giờ.

THỊ XÃ TRẢNG BÀNG

Ngày 02/5/2024: Khu phố Gia Huỳnh phường Trảng Bàng; khu phố An Thới phường An Hòa và khu phố Bình Nguyên 2 phường Gia Bình từ 07giờ30 đến 17giờ. Ấp Phước Giang xã Phước Bình từ 08giờ đến 11giờ30. Ấp Phước Lợi xã Phước Bình và ấp Phước Dân xã Phước Chỉ từ 13giờ30 đến 17giờ.Ngày 03/5/2024: Khu phố Lộc Du phường Trảng Bàng và khu phố Lộc Trát, Tân Lộc phường Gia Lộc từ 07giờ30 đến 17giờ. Ấp Phước Đông xã Phước Chỉ từ 08giờ đến 11giờ30. Ấp Phước Lập, Phước Hội xã Phước Chỉ từ 13giờ30 đến 17giờ.Ngày 04/5/2024: Khu phố Gia Lâm phường Gia Lộc và khu phố Lộc Thành, Lộc Phước phường Lộc Hưng từ 07giờ30 đến 17giờ. Ấp Phước Hòa xã Phước Chỉ từ 08giờ đến 11giờ30. Ấp Phước Hưng, Phước Mỹ xã Phước Chỉ từ 13giờ30 đến 17giờ.

HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU

Ngày 02/5/2024: Ấp Phước Lợi 1, Phước Hội, Phước Bình 1 xã Suối Đá từ 10giờ30 đến 11giờ30.

HUYỆN GÒ DẦU

Ngày 02/5/2024: Ấp Tầm Lanh xã Hiệp Thạnh và ấp Phước Đông xã Phước Thạnh từ 08giờ đến 17giờ.Ngày 03/5/2024: Ấp Xóm Mới 1 xã Thanh Phước từ 07giờ đến 08giờ. Ấp Trâm Vàng 1, Trâm Vàng 2 xã Thanh Phước và ấp Xóm Bố xã Hiệp Thạnh từ 08giờ đến 17giờ.Ngày 04/5/2024: Ấp Bến Rộng xã Thạnh Đức và ấp 3 xã Bàu Đồn từ 08giờ đến 17giờ.Ngày 05/5/2024: Khu phố Rạch Sơn Thị trấn và ấp Chánh xã Hiệp Thạnh từ 07giờ30 đến 08giờ.

HUYỆN BẾN CẦU

Ngày 02/5/2024: Ấp Bảo, Xóm Khách xã Long Giang từ 08giờ đến 08giờ30. Tổ 2 ấp Thuận Tây xã Lợi Thuận từ 08giờ đến 11giờ30.Ngày 03/5/2024: Ấp Voi xã An Thạnh từ 08giờ đến 11giờ30.Ngày 04/5/2024: Khu phố 2 Thị trấn và tổ 1 ấp Thuận Tây xã Lợi Thuận từ 08giờ đến 11giờ30.

HUYỆN TÂN CHÂU

Ngày02/5/2024: Ấp Hội An xã Tân Hội từ 07giờ đến 07giờ30. Ấp 4 xã Suối Ngô và xã Tân Thành từ 08giờ đến 08giờ30. Xã Tân Hòa từ 10giờ đến 10giờ30. Các xã Tân Phú, Tân Hưng từ 14giờ đến 14giờ30.Ngày 03/5/2024: Ấp 2, 6 xã Suối Ngô từ 08giờ đến 11giờ30. Ấp 1 xã Suối Ngô và ấp Hội Thành, Hội Tân xã Tân Hội từ 08giờ đến 17giờ.Ngày 04/5/2024: Ấp Tân Tây, Tân Thạnh, Tân Lợi xã Tân Hưng từ 07giờ đến 17giờ. Khu phố 1 Thị trấn; ấp 5 xã Suối Dây và ấp Đông Lợi xã Tân Đông từ 08giờ đến 11giờ30. Ấp 4 xã Suối Dây từ 13giờ30 đến 17giờ.

HUYỆN TÂN BIÊN

Ngày 03/5/2024: Ấp Tân Đông 2 xã Tân Lập từ 08giờ đến 17giờ.Ngày 04/5/2024: Ấp Thanh Xuân xã Mỏ Công và ấp Tân Tiến xã Tân Lập từ 07giờ đến 17giờ.

Công ty Điện lực Tây Ninh xin thông báo đến Quý khách hàng thời gian dự kiến mất điện để bố trí kế hoạch sinh hoạt và làm việc phù hợp. Quý khách hàng lưu ý thời gian đóng điện lại các khu vực nêu trên có thể sớm hơn so với thời gian dự kiến. Để có thể biết thông tin chính xác, Quý khách hàng có thể truy cập vào website Trung tâm chăm sóc khách hàng của Tổng công ty Điện lực miền Nam (https://cskh.evnspc.vn) vào mục Tra Cứu/Lịch ngừng giảm cung cấp điện và sử dụng mã khách hàng của mình (ký hiệu PB05xxxxxxxxx được cung cấp trên biên nhận hóa đơn thanh toán tiền điện) để tra cứu hoặc điện thoại đến Tổng đài chăm sóc khách hàng theo số 19001006, 19009000.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: No coppy !!