Lịch cúp điện chi tiết từng địa phương từ 14-20/11/2022 tại Tây Ninh

Trong các ngày từ 14/11/2022 đến 20/11/2022, Công ty Điện lực Tây Ninh sẽ tạm ngưng cung cấp điện các khu vực sau để sửa chữa, nâng cấp thiết bị và bảo trì lưới điện:

 

THÀNH PHỐ TÂY NINH :

Ngày 14/11/2022: Khu phố 1 phường I và khu phố Ninh Trung, Ninh Thọ, Ninh An phường Ninh Sơn từ 08giờ đến 17giờ.Ngày 15/11/2022: Khu phố 4, 5, 6 phường IV và ấp Thạnh Hiệp xã Thạnh Tân từ 08giờ đến 17giờ.Ngày 16/11/2022: Khu phố Ninh Thành phường Ninh Sơn và ấp Tân Trung, Tân Lập xã Tân Bình từ 08giờ đến 17giờ.Ngày 19/11/2022: Khu phố Ninh Tân, Ninh Phú, Ninh Bình phường Ninh Sơn và khu phố Ninh Lợi, Ninh Nghĩa phường Ninh Thạnh từ 08giờ đến 17giờ.

 

 

THỊ XÃ HÒA THÀNH

Ngày 14/11/2022: Ấp Trường Ân xã Trường Đông; ấp Trường Huệ xã Trường Tây và ấp Giang Tân xã Long Thành Nam từ 08giờ đến 17giờ.Ngày 15/11/2022: Ấp Long Yên xã Long Thành Nam từ 08giờ đến 17giờ.

 

 

THỊ XÃ TRẢNG BÀNG

Ngày 14/11/2022: Khu phố Lộc Châu phường Lộc Hưng từ 07giờ30 đến 17giờ.Ngày 15/11/2022: Ấp Sóc Lào xã Đôn Thuận từ 07giờ30 đến 17giờ.Ngày 16/11/2022:Ấp Phước Mỹ xã Phước Chỉ từ 13giờ30 đến 17giờ.Ngày 17/11/2022: Khu phố Tịnh Phong, Bàu Mây, An Đước, Suối Sâu phường An Tịnh từ 07giờ30 đến 17giờ.Ngày 18/11/2022: Khu phố Gia Huỳnh phường Trảng Bàng; khu phố Gia Lâm, Gia Tân phường Gia Lộc và khu phố Lộc Chánh, Lộc Thọ phường Lộc Hưng từ 06giờ30 đến 18giờ.

 

 

HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU

Ngày 14/11/2022: Ấp 3 xã Bến Củi từ 08giờ đến 17giờ.Ngày 15/11/2022: Ấp Ninh Phú xã Bàu Năng và ấp Phước Lễ xã Phước Ninh từ 08giờ đến 17giờ.Ngày 16/11/2022: Ấp Ninh Thuận, Ninh An xã Bàu Năng từ 08giờ đến 17giờ.Ngày 17/11/2022: Ấp Ninh Bình xã Bàu Năng từ 08giờ đến 17giờ.Ngày 18/11/2022: Khu phố 4 Thị trấn; ấp Phước Lộc B xã Phước Minh; ấp Phước An xã Phước Ninh và ấp Ninh Hiệp xã Bàu Năng từ 08giờ đến 17giờ.Ngày 19/11/2022: Ấp B2 xã Phước Minh từ 08giờ đến 17giờ.

 

 

HUYỆN CHÂU THÀNH

Ngày 14/11/2022: Ấp Bàu Sen xã Hảo Đước từ 08giờ đến 11giờ30. Ấp Cây Ổi xã Hòa Thạnh và ấp Phước Lộc xã Phước Vinh từ 13giờ30 đến 17giờ.Ngày 15/11/2022: Ấp Tua Hai xã Đồng Khởi từ 08giờ đến 11giờ30. Ấp Vịnh xã An Cơ từ 08giờ đến 17giờ. Ấp Chòm Dừa xã Đồng Khởi từ 13giờ30 đến 17giờ.Ngày 16/11/2022: Ấp Hòa Hợp xã Hòa Thạnh từ 08giờ đến 17giờ.Ngày 18/11/2022: Ấp Thanh Phước xã Thanh Điền từ 08giờ đến 11giờ30. Ấp Bình Lợi xã Hảo Đước từ 08giờ đến 17giờ.Ngày 19/11/2022: Ấp Thành Tây xã Thành Long từ 08giờ đến 11giờ30. Ấp Hiệp Thành xã Hòa Thạnh từ 13giờ30 đến 17giờ.

 

 

HUYỆN GÒ DẦU

Ngày 14/11/2022: Ấp Phước Hội A xã Phước Thạnh và ấp Bông Trang xã Thạnh Đức từ 08giờ đến 17giờ.Ngày 15/11/2022: Ấp Cầu Sắt xã Thạnh Đức từ 08giờ đến 17giờ.Ngày 16/11/2022: Ấp Xóm Mới xã Thanh Phước và ấp 3 xã Bàu Đồn từ 08giờ đến 17giờ.Ngày 17/11/2022: Ấp Cây Da, Xóm Bố xã Hiệp Thạnh và ấp Trâm Vàng 2, Trâm Vàng 3 xã Thanh Phước từ 08giờ đến 17giờ.Ngày 18/11/2022: Ấp 7 xã Bàu Đồn từ 08giờ đến 17giờ.Ngày 19/11/2022: Ấp Cẩm Bình xã Cẩm Giang từ 08giờ đến 17giờ.

 

 

HUYỆN BẾN CẦU

Ngày 16/11/2022: Ấp Ngã Tắc xã Long Thuận từ 08giờ đến 11giờ30. Ngày 17/11/2022: Ấp Bảo, Xóm Khách xã Long Giang và xã Long Chữ từ 07giờ đến 18giờ.Ngày 18/11/2022: Ấp Bàu Tép, Tân Lập xã Tiên Thuận từ 08giờ đến 11giờ30. Ấp Rừng Dầu xã Tiên Thuận và ấp Long Phi xã Long Thuận từ 13giờ30 đến 17giờ.

 

 

HUYỆN TÂN CHÂU

Ngày14/11/2022: Ấp Tân Kiên xã Tân Hà từ 08giờ đến 17giờ. Ấp Hội Thạnh xã Tân Hội từ 15giờ đến 17giờ.

 

 

HUYỆN TÂN BIÊN

Ngày 14/11/2022: Tổ 6 ấp Thạnh Sơn xã Thạnh Tây Bình từ 08giờ đến 17giờ.Ngày 15/11/2022: Khu phố 1 Thị trấn từ 08giờ đến 17giờ.Ngày 16/11/2022: Tổ 6 ấp Thạnh Phước xã Thạnh Bình từ 08giờ đến 17giờ.

 

 

Xin thông báo thời gian dự kiến mất điện để bố trí kế hoạch sinh hoạt và làm việc phù hợp. Lưu ý thời gian đóng điện lại các khu vực nêu trên có thể sớm hơn so với thời gian dự kiến. Để có thể biết thông tin chính xác, có thể truy cập vào website Trung tâm chăm sóc khách hàng của Tổng công ty Điện lực miền Nam:

https://cskh.evnspc.vn

vào mục Tra Cứu/Lịch ngừng giảm cung cấp điện và sử dụng mã khách hàng của mình (ký hiệu PB05xxxxxxxxx được cung cấp trên biên nhận hóa đơn thanh toán tiền điện) để tra cứu hoặc điện thoại đến Tổng đài chăm sóc khách hàng theo số 19001006, 19009000.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: No coppy !!