Thông báo về việc ngừng cung cấp điện sửa chữa và nâng cấp đường dây

Trong các ngày từ 15/01/2024 đến 21/01/2024, Công ty Điện lực Tây Ninh sẽ tạm ngưng cung cấp điện các khu vực sau để sửa chữa, nâng cấp thiết bị và bảo trì lưới điện:

 

THÀNH PHỐ TÂY NINH

Ngày 16/01/2024: Ấp Tân Phước, Tân Lập xã Tân Bình từ 08giờ đến 17giờ.Ngày 17/01/2024: Ấp Thạnh Hiệp xã Thạnh Tân từ 08giờ đến 17giờ.Ngày 18/01/2024: Khu phố 5 phường I và khu phố 1, 2 phường II từ 08giờ đến 17giờ.Ngày 19/01/2024: Khu phố 2, 3 phường I từ 08giờ đến 17giờ.Ngày 20/01/2024: Khu phố 5 phường III và khu phố Hiệp Thạnh phường Hiệp Ninh từ 08giờ đến 17giờ. Khu phố 2, 7 phường III từ 13giờ30 đến 17giờ.

THỊ XÃ HÒA THÀNH

Ngày 16/01/2024: Khu phố Long Mỹ, Long Tân phường Long Thành Bắc; ấp Long Bình xã Long Thành Nam và ấp Long Hải xã Trường Tây từ 08giờ đến 17giờ.Ngày 17/01/2024: Ấp Trường Cửu xã Trường Hòa từ 08giờ đến 17giờ.Ngày 18/01/2024: Khu phố 4 phường Long Hoa; khu phố Long Chí phường Long Thành Trung; ấp Trường Phước xã Trường Tây và ấp Trường Phú xã Trường Đông từ 08giờ đến 17giờ.Ngày 19/01/2024: Khu phố Hiệp Trường phường Hiệp Tân và ấp Trường Ân xã Trường Đông từ 08giờ đến 17giờ.Ngày 20/01/2024: Ấp Long Khương xã Long Thành Nam từ 08giờ đến 17giờ.

THỊ XÃ TRẢNG BÀNG

Ngày 15/01/2024: Ấp Cầu Xe xã Hưng Thuận từ 07giờ30 đến 17giờ.Ngày 16/01/2024: Khu phố Lộc Thành phường Lộc Hưng từ 07giờ30 đến 17giờ.Ngày 17/01/2024: Khu phố Suối Sâu phường An Tịnh từ 07giờ30 đến 17giờ.Ngày 18/01/2024: Khu phố Tịnh Phong, Bàu Mây phường An Tịnh từ 07giờ30 đến 17giờ. Ấp Bình Phú xã Phước Bình từ 08giờ đến 11giờ30. Ấp Phước Giang xã Phước Bình từ 13giờ30 đến 17giờ.Ngày 19/01/2024: Khu phố An Bình phường An Tịnh từ 07giờ đến 18giờ. Ấp Bình Hòa xã Phước Bình từ 08giờ đến 17giờ.

HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU

Ngày 15/01/2024: Ấp Thuận Bình, Thuận An xã Truông Mít từ 08giờ đến 17giờ.Ngày 16/01/2024: Ấp Phước Long 1 xã Phan và ấp Phước Bình 1 xã Suối Đá từ 08giờ đến 17giờ.Ngày 17/01/2024: Ấp Lộc Hiệp, Lộc Trung xã Lộc Ninh từ 08giờ đến 17giờ.Ngày 19/01/2024: Ấp Thuận Hòa xã Truông Mít từ 08giờ đến 13giờ30. Ấp Khởi An xã Cầu Khởi từ 08giờ đến 17giờ.Ngày 20/01/2024: Ấp B2 xã Phước Minh từ 08giờ đến 17giờ.

HUYỆN CHÂU THÀNH :

Ngày 15/01/2024: Khu phố 2 Thị trấn từ 08giờ đến 11giờ30. Ấp Bình Lương xã Đồng Khởi từ 13giờ30 đến 17giờ.Ngày 17/01/2024: Ấp Xóm Ruộng xã Trí Bình từ 08giờ đến 11giờ30. Ấp Hòa Hợp xã Hòa Thạnh từ 13giờ30 đến 17giờ.Ngày 18/01/2024: Ấp Thành Tây xã Thành Long từ 08giờ đến 17giờ.Ngày 20/01/2024: Ấp Thanh Sơn, Thanh Thuận xã Thanh Điền và ấp Thành Đông xã Thành Long từ 08giờ đến 17giờ.

HUYỆN GÒ DẦU

Ngày 15/01/2024: Ấp Bến Rộng, Bến Chò xã Thạnh Đức từ 08giờ đến 17giờ.Ngày 16/01/2024: Ấp Phước Đức A, Suối Cao B xã Phước Đông từ 08giờ đến 17giờ.Ngày 17/01/2024: Ấp Xóm Mía, Cây Nính xã Phước Trạch; ấp Cây Da xã Hiệp Thạnh và ấp Xóm Mới xã Thanh Phước từ 08giờ đến 17giờ.Ngày 18/01/2024: Ấp Cẩm An xã Cẩm Giang và ấp Tầm Lanh xã Hiệp Thạnh từ 08giờ đến 17giờ.Ngày 20/01/2024: Ấp Cẩm Thắng, Cẩm Bình, Cẩm Long xã Cẩm Giang; ấp 2 xã Bàu Đồn và ấp Giữa xã Hiệp Thạnh từ 08giờ đến 17giờ.

HUYỆN BẾN CẦU

Ngày 15/01/2024: Ấp Long Hòa xã Long Thuận và ấp Voi xã An Thạnh từ 08giờ đến 11giờ30. Ấp Bảo xã Long Giang từ 13giờ30 đến 17giờ.Ngày 16/01/2024: Khu phố 4 Thị trấn và ấp Thuận Tâm xã Lợi Thuận từ 08giờ đến 17giờ. Ấp Thuận Đông xã Tiên Thuận từ 13giờ30 đến 17giờ.Ngày 17/01/2024: Khu phố 1 Thị trấn và ấp A, B xã Tiên Thuận từ 08giờ đến 11giờ30. Ấp Long Tân xã Long Giang và ấp Rừng Dầu, Tân Lập xã Tiên Thuận từ 13giờ30 đến 17giờ.Ngày 18/01/2024: Ấp Bàu Tép xã Tiên Thuận từ 08giờ đến 17giờ.Ngày 19/01/2024: Tổ 5 khu phố 2 Thị trấn từ 08giờ đến 11giờ30.Ngày 20/01/2024: Tổ 4 khu phố 2 Thị trấn và ấp Thuận Hòa xã Lợi Thuận từ 08giờ đến 17giờ.

HUYỆN TÂN BIÊN

Ngày 15/01/2024: Ấp Bàu Đưng xã Tân Phong từ 08giờ đến 17giờ.Ngày 16/01/2024: Ấp Cầu xã Tân Phong từ 08giờ đến 11giờ30. Ấp Hòa Đông B xã Hòa Hiệp từ 08giờ đến 17giờ.Ngày 17/01/2024: Ấp Mới xã Tân Phong và ấp Thanh An xã Mỏ Công từ 08giờ đến 11giờ30. Ấp Thanh Tân xã Mỏ Công từ 13giờ30 đến 17giờ.Ngày 18/01/2024: Khu phố 1 Thị trấn từ 08giờ đến 11giờ30.

Công ty Điện lực Tây Ninh xin thông báo đến Quý khách hàng thời gian dự kiến mất điện để bố trí kế hoạch sinh hoạt và làm việc phù hợp. Quý khách hàng lưu ý thời gian đóng điện lại các khu vực nêu trên có thể sớm hơn so với thời gian dự kiến. Để có thể biết thông tin chính xác, Quý khách hàng có thể truy cập vào website Trung tâm chăm sóc khách hàng của Tổng công ty Điện lực miền Nam (https://cskh.evnspc.vn) vào mục Tra Cứu/Lịch ngừng giảm cung cấp điện và sử dụng mã khách hàng của mình (ký hiệu PB05xxxxxxxxx được cung cấp trên biên nhận hóa đơn thanh toán tiền điện) để tra cứu hoặc điện thoại đến Tổng đài chăm sóc khách hàng theo số 19001006, 19009000.

Theo: https://officialaccount.me/d?id=fc4c827f0b3ae264bb2b&pageId=1208242721877709843&broadcastId=28b59d998bdc62823bcd&zarsrc=33&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: No coppy !!