Thông báo: Về việc ngừng cung cấp điện sửa chữa và nâng cấp đường dây 21-27/11/2022

Trong các ngày từ 21/11/2022 đến 27/11/2022, Công ty Điện lực Tây Ninh sẽ tạm ngưng cung cấp điện các khu vực sau để sửa chữa, nâng cấp thiết bị và bảo trì lưới điện:

THÀNH PHỐ TÂY NINH

– Ngày 21/11/2022: Ấp Giồng Cà xã Bình Minh từ 08giờ đến 17giờ.

– Ngày 26/11/2022: Khu phố 1 phường I và khu phố Ninh Trung phường Ninh Sơn từ 08giờ đến 17giờ.

THỊ XÃ HÒA THÀNH

– Ngày 21/11/2022: Khu phố Long Trung phường Long Thành Trung; khu phố Hiệp Trường phường Hiệp Tân và ấp Trường Đức xã Trường Đông từ 08giờ đến 17giờ.

– Ngày 27/11/2022: Khu phố Long Thời, Long Tân, Sân Cu, Long Đại phường Long Thành Bắc; ấp Trường Phước, Trường Lộc, Trường An xã Trường Tây và ấp Trường Thọ xã Trường Hòa từ 07giờ đến 11giờ30. Ấp Trường Thiện, Trường Xuân, Trường Cửu xã Trường Hòa từ 07giờ đến 17giờ.

THỊ XÃ TRẢNG BÀNG

– Ngày 21/11/2022: Ấp Sóc Lào xã Đôn Thuận từ 07giờ30 đến 17giờ.

– Ngày 22/11/2022: Khu phố An Quới, An Phú phường An Hòa từ 07giờ30 đến 17giờ.

– Ngày 23/11/2022:Ấp Phước Lập, Phước Hội xã Phước Chỉ từ 08giờ đến 11giờ30.

– Ngày 24/11/2022: Khu phố Gia Lâm phường Gia Lộc từ 07giờ30 đến 17giờ.

– Ngày 25/11/2022:Ấp Phước Đông xã Phước Chỉ từ 08giờ đến 11giờ30.

– Ngày 26/11/2022: Khu phố Gia Tân, Lộc Trát, Lộc Khê phường Gia Lộc từ 07giờ30 đến 11giờ30.

– Ngày 27/11/2022: Đường số 7 KCN Trảng Bàng từ 07giờ30 đến 17giờ.

HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU

– Ngày 21/11/2022: Tổ 6 ấp Khởi Hà xã Cầu Khởi; ấp Bình Linh, Ninh Hưng 2 xã Chà Là từ 08giờ đến 17giờ.

– Ngày 22/11/2022: Tổ 3 ấp Khởi Hà xã Cầu Khởi và ấp Ninh Hưng 1 xã Chà Là từ 08giờ đến 17giờ.

– Ngày 23/11/2022: Tổ 14, 23 ấp Ninh Bình và tổ 15 ấp Ninh An xã Bàu Năng từ 08giờ đến 17giờ.

– Ngày 24/11/2022: Tổ 4 ấp Khởi Hà xã Cầu Khởi và ấp Thuận An xã Truông Mít từ 08giờ đến 17giờ.

– Ngày 26/11/2022: Ấp Tân Định 1, Phước Hòa (trừ tổ 1, 2) xã Suối Đá từ 08giờ đến 10giờ. Tổ 1, 2 ấp Phước Hòa xã Suối Đá và ấp Ninh Phú xã Bàu Năng từ 08giờ đến 17giờ.

HUYỆN CHÂU THÀNH

– Ngày 21/11/2022: Ấp Cầy Xiêng xã Đồng Khởi từ 08giờ đến 11giờ30. Ấp Tầm Long xã Trí Bình từ 13giờ30 đến 17giờ.

– Ngày 23/11/2022: Ấp Phước Lợi, Phước An, Phước Lập xã Phước Vinh từ 08giờ đến 11giờ30. Ấp Phước Lộc xã Phước Vinh từ 13giờ30 đến 17giờ.

– Ngày 24/11/2022: Ấp Thành Nam xã Thành Long từ 08giờ đến 17giờ.

– Ngày 25/11/2022: Ấp Bàu Sen xã Hảo Đước từ 08giờ đến 17giờ.

– Ngày 26/11/2022: Ấp Thanh Thuận, Thanh Trung xã Thanh Điền; xã Long Vĩnh từ 06giờ30 đến 07giờ và từ 16giờ30 đến 17giờ. Ấp Bình Hòa xã Thái Bình; ấp Thanh Sơn, Thanh Phước, Thanh Hòa xã Thanh Điền và xã An Bình (trừ ấp Thanh An) từ 06giờ30 đến 17giờ. Ấp Trường xã Hảo Đước từ 08giờ đến 11giờ30. Ấp Xóm Ruộng xã Trí Bình từ 13giờ30 đến 17giờ.

– Ngày 27/11/2022: Ấp Bến Cừ xã Ninh Điền và ấp Nam Bến Sỏi xã Thành Long từ 08giờ đến 11giờ30. Ấp Sa Nghe xã An Cơ từ 13giờ30 đến 17giờ.

HUYỆN GÒ DẦU

– Ngày 21/11/2022: Ấp Xóm Mới xã Thanh Phước và ấp Suối Cao A xã Phước Đông từ 08giờ đến 17giờ.

– Ngày 22/11/2022: Ấp Đường Long xã Thạnh Đức từ 08giờ đến 17giờ.

– Ngày 23/11/2022: Ấp Cẩm An, Cẩm Bình xã Cẩm Giang và ấp Xóm Bố xã Hiệp Thạnh từ 08giờ đến 17giờ.

– Ngày 26/11/2022: Khu phố Rạch Sơn Thị trấn; ấp Phước Đức B xã Phước Đông và ấp 5 xã Bàu Đồn từ 08giờ đến 17giờ.

HUYỆN BẾN CẦU

– Ngày 21/11/2022: Ấp Bến xã An Thạnh từ 08giờ đến 11giờ30.

– Ngày 23/11/2022: Ấp Phước Đông xã Long Phước; ấp Long Phú xã Long Khánh từ 08giờ đến 11giờ30.

– Ngày 24/11/2022: Khu phố 2 Thị trấn từ 08giờ đến 11giờ30.

– Ngày 25/11/2022: Khu phố 3 Thị trấn từ 13giờ30 đến 17giờ.

– Ngày 26/11/2022: Ấp Bảo, Xóm Khách xã Long Giang và xã Long Chữ từ 07giờ đến 18giờ.

HUYỆN TÂN CHÂU

– Ngày 21/11/2022: Ấp 1 xã Suối Ngô từ 08giờ đến 17giờ.

– Ngày 23/11/2022: Ấp 1 xã Suối Dây từ 08giờ đến 17giờ.

– Ngày 24/11/2022: Ấp Tân Thuận xã Tân Thành và ấp Tân Thanh xã Tân Phú từ 08giờ đến 17giờ.

– Ngày 26/11/2022: Ấp 3 xã Suối Dây từ 08giờ đến 17giờ.

HUYỆN TÂN BIÊN

– Ngày 21/11/2022: Tổ 4 khu phố 4 Thị trấn và tổ 8 ấp Thạnh Hiệp xã Thạnh Bắc từ 08giờ đến 11giờ30. Tổ 4 ấp Hòa Đông B xã Hòa Hiệp và tổ 5 ấp Mới xã Tân Phong từ 13giờ30 đến 17giờ.

– Ngày 22/11/2022: Ấp 5, Suối Ông Đình xã Trà Vong từ 07giờ đến 17giờ.

– Ngày 23/11/2022: Tổ 4 ấp Thạnh Sơn xã Thạnh Tây; tổ 5 ấp Tân Hòa xã Tân Lập và tổ 4 ấp Bàu Đưng xã Tân Phong từ 08giờ đến 11giờ30. Tổ 4 ấp Suối Mây xã Thạnh Bắc và tổ 2 ấp 4 xã Trà Vong từ 13giờ30 đến 17giờ.

Xin thông báo đến Quý khách hàng thời gian dự kiến mất điện để bố trí kế hoạch sinh hoạt và làm việc phù hợp. Quý khách hàng lưu ý thời gian đóng điện lại các khu vực nêu trên có thể sớm hơn so với thời gian dự kiến. Để có thể biết thông tin chính xác, Quý khách hàng có thể truy cập vào website Trung tâm chăm sóc khách hàng của Tổng công ty Điện lực miền Nam (https://cskh.evnspc.vn) vào mục Tra Cứu/Lịch ngừng giảm cung cấp điện và sử dụng mã khách hàng của mình (ký hiệu PB05xxxxxxxxx được cung cấp trên biên nhận hóa đơn thanh toán tiền điện) để tra cứu hoặc điện thoại đến Tổng đài chăm sóc khách hàng theo số 19001006, 19009000.

 

 

Trân trọng kính chào./.
Theo  Cổng Thông Tin Hành Chính Công Tỉnh Tây Ninh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: No coppy !!