Lịch cúp điện Tây Ninh tuần này (5/9-11/9): Dự kiến nhiều nơi Tây Ninh bị mất điện

Theo lịch cúp điện Tây Ninh mới nhất tuần này (5/9-11/9), dự kiến nhiều khu phố trên TP Tây Ninh bị cúp điện từ sáng đến chiều.

Mục lục

Lịch cúp điện Tây Ninh tuần này (5/9-11/9)

Theo Công ty Điện lực Tây Ninh, dự kiến khu phố Ninh Trung phường Ninh Sơn, ấp Giồng Cà xã Bình Minh bị cúp điện từ 8h00 đến 17h00 vào ngày 7/9/2022.

Xem lịch cúp điện chi tiết từng khu vực dưới đây:

Lịch cúp điện thành phố Tây Ninh

Theo Công ty Điện lực Thành phố Tây Ninh: 

Ngày Từ Đến Khu vực
05/09/2022 8:30 17:00 Ấp Thạnh Đông Xã Thạnh Tân
05/09/2022 8:40 Ấp Tân Trung Xã Tân Bình
6/9/2022 8:00 Khu phố 1 phường I Khu phố Ninh Trung phường Ninh Sơn
6/9/2022 11:30 Khu phố 3, 4 phường I
7/9/2022 17:00 Khu phố Ninh Trung phường Ninh Sơn. Ấp Giồng Cà xã Bình Minh
7/9/2022 Trạm chuyên dùng khách hàng
7/9/2022 Ấp Tân Hòa, Tân Phước xã Tân Bình
8/9/2022 Khu phố 1 phường I. Khu phố 5 phường III
08/09/2022 Trạm chuyên dùng khách hàng
08/09/2022 Khu phố 5, 6 phường IV
09/09/2022 Khu phố Ninh Bình phường Ninh Sơn
09/09/2022 Ấp Thạnh Lợi xã Thạnh Tân
10/09/2022 Khu phố Ninh Thành phường Ninh Sơn; ấp Tân Hòa xã Tân Bình
11/09/2022 Khu phố 5 phường III
11/09/2022 Khu phố 3 phường II; khu phố 1, 2, 3, 5, 6, 7 phường III; khu phố Hiệp Thạnh phường Hiệp Ninh

Lịch cúp điện thị xã Trảng Bàng

 

Theo Công ty Điện lực Trảng Bàng:

Ngày Từ Đến Khu vực
5/9/2022 7:30 17:00 Ấp Sóc Lào xã Đôn Thuận
6/9/2022 Khu phố An Khương, An Phú phường An Tịnh
7/9/2022 Khu phố An Phú, Hòa Phú phường An Hòa
08/09/2022 Khu phố Gia Huỳnh phường Trảng Bàng
8/9/2022 Khu phố Lộc Trát phường Gia Lộc; khu phố Chánh, Phước Hiệp phường Gia Bình, Ấp Rỗng Tượng xã Thanh Phước
09/09/2022 Công ty Lâm Tiến Thành, KS Lưu Luyến
9/9/2022 Khu phố An Lợi, Hòa Hưng phường An Hòa
10/9/2022 Đặng Ngọc Sương
10/09/2022 Khu phố Gia Huỳnh, Lộc An phường Trảng Bàng

Lịch cúp điện thị xã Hòa Thành

Theo Công ty Điện lực Hòa Thành:

Ngày Từ Đến Khu vực
10/9/2022 7:00 17:00 Khu phố Long Thới, phường Long Thành Trung
6/9/2022 8:00 Khu phố Hiệp Định, phường Hiệp Tân
08/09/2022 Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Tinh Nguyên
09/09/2022 Khu phố Long Mỹ, phường Long Thành Bắc
10/09/2022 Ấp Trường Xuân, xã Trường Hòa
10/09/2022 Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Tinh Nguyên

 

Lịch cúp điện huyện Châu Thành

Theo Công ty Điện lực Châu Thành:

Ngày Từ Đến Khu vực
5/9/2022 7:30 17:00 Ấp Sa Nghe xã An Cơ
7/9/2022 Ấp Phước Lập xã Phước Vinh
7/9/2022 Ấp Phước Lộc xã Phước Vinh
10/09/2022 Ấp Phước Hòa, Phước Trung xã Phước Vinh

Lịch cúp điện huyện Gò Dầu

 

Theo Công ty Điện lực Gò Dầu:

Ngày Từ Đến Khu vực
5/9/2022 8:00 17:00 Ấp 6 xã Bàu Đồn
6/9/2022 Ấp 2 xã Bàu Đồn
7/9/2022 Ấp 4, Ấp 7 xã Bàu Đồn
08/09/2022 7:00 Ấp Đá Hàng xã Hiệp Thạnh, ấp Xóm Bố xã Hiệp Thanh, ấp Phước Đức B xã Phước Đông
9/9/2022 8:00 Ấp Phước Đức A xã Phước Đông
10/09/2022 7:00 Khu phố Thanh Hà, Thanh Bình C thị trấn; ấp Trâm Vàng 2 xã Thanh Phước; Ấp 5, Ấp 3, Ấp 1 xã Bàu Đồn

Lịch cúp điện huyện Bến Cầu

Theo Công ty Điện lực Bến Cầu:

Ngày Từ Đến Khu vực
5/9/2022 8:00 11:30 Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn
5/9/2022 13:30 17:00 Ấp Phước Lập xã Phước Chỉ thị xã Trảng Bàng
6/9/2022 8:00 Ấp Lonh Châu xã Long Khánh
6/9/2022 11:30:00 Ấp Bảo xã Long Giang
6/9/2022 17:00 Ấp Long Hòa xã Long Thuận
6/9/2022 Ấp Long Phi xã Long Thuận
07/09/2022 11:30:00 Ấp Phước Hòa xã Phước Chỉ thị xã Trảng Bàng
07/09/2022 17:00 Ấp Bảo xã Long Giang
07/09/2022 Ấp Long Giao xã Long Khánh
07/09/2022 Ấp Phước Hòa xã Phước Chỉ thị xã Trảng Bàng
08/09/2022 Ấp Long Hưng xã Long Thuận
08/09/2022 Ấp Long An xã Long Thuận
08/09/2022 Ấp Voi xã An Thạnh
09/09/2022 17:00 Ấp Bến xã An Thạnh
09/09/2022 11:30 Khu phố 3 thị trấn Bến Cầu
10/09/2022 Ấp Long Tân xã Long Giang
10/09/2022 Ấp Phước Đông xã Long Phước
10/09/2022 17:00 Ấp Bình Hòa xã Phước Bình thị xã Trảng Bàng

Lịch cúp điện huyện Tân Biên

 

 

Theo Công ty Điện lực Tân Biên:

Ngày Từ Đến Khu vực
5/9/2022 8:00 11:30 Tổ 8 ấp Tân Tiến xã Tân Lập
5/9/2022 Tổ 10 ấp Tân Tiến xã Tân Lập
06/09/2022 10:30 Tổ 2 ấp Hòa Đông A xã Hòa Hiệp
06/09/2022 10:30 17:00 Tổ 3 ấp Hòa Đông A xã Hòa Hiệp
07/09/2022 8:00 Tổ 6 ấp Thạnh Phước xã Thạnh Bình
08/09/2022 Tổ 6 ấp Gò Cát xã Tân Phong
08/09/2022 Tổ 3 ấp Tân Nam xã Tân Bình
09/09/2022 11:30 Tổ 5 ấp Thanh Xuân xã Mỏ Công

 

Lịch cúp điện huyện Tân Châu

 

Theo Công ty Điện lực Tân Châu:

Ngày Từ Đến Khu vực
5/9/2022 8:00 17:00 Ấp Tân Thạnh xã Tân Hưng
09/09/2022 Ấp Đông Biên xã Tân Đông
10/9/2022 Ấp Tân Trung, Tân Thuận, Tân Hòa xã Tân Thành

 

Lịch cúp điện huyện Dương Minh Châu

 

Theo Công ty Điện lực Dương Minh Châu:

Ngày Từ Đến Khu vực
7/9/2022 8:00 17:00 Tổ 9 ấp Lộc Trung xã Lộc Ninh
8/9/2022 Tổ 12 ấp Lộc Tân xã Lộc Ninh
9/9/2022 Tổ 10 ấp Phước Bình 1 xã Suối Đá

Các công ty điện lực khác trên địa bàn tỉnh Tây Ninh chưa có lịch cúp điện tuần này. Người dân có thể xem lịch cúp điện Tây Ninh tại đây: Lịch cúp điện Tây Ninh

 

Thông báo: Khi điều kiện cung cấp điện cho phép, ngành điện có thể không cúp điện hoặc sẽ tái lập điện trong thời gian sớm nhất để rút ngắn thời gian mất điện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: No coppy !!