Lịch cup điện tại Tây Ninh từ 5/6-11/6/2023

Trong các ngày từ 05/6/2023 đến 11/6/2023, Công ty Điện lực Tây Ninh sẽ tạm ngưng cung cấp điện các khu vực sau để sửa chữa, nâng cấp thiết bị và bảo trì lưới điện.

1. THÀNH PHỐ TÂY NINH

– Ngày 05/6/2023: Khu phố Ninh Phước phường Ninh Thạnh từ 08giờ đến 17giờ.

– Ngày 06/6/2023: Khu phố 5 phường IV từ 08giờ đến 17giờ.

– Ngày 07/6/2023: Khu phố 2, 3, 6 phường III và khu phố Ninh Thành phường Ninh Sơn từ 08giờ đến 17giờ.

– Ngày 08/6/2023: Khu phố Ninh Trung phường Ninh Sơn từ 08giờ đến 17giờ.

– Ngày 09/6/2023: Khu phố 5 phường III và khu phố Ninh Hòa phường Ninh Thạnh từ 07giờ đến 17giờ.

– Ngày 10/6/2023: Khu phố 1, 2 phường IV và khu phố Hiệp Bình, Hiệp Thạnh phường Hiệp Ninh từ 07giờ đến 17giờ.

2. THỊ XÃ HÒA THÀNH

– Ngày 05/6/2023: Khu phố 2, 3 phường Long Hoa; khu phố Hiệp Hòa phường Hiệp Tân và khu phố Long Chí phường Long Thành Trung từ 08giờ đến 17giờ.

-Ngày 06/6/2023: Ấp Trường Phú xã Trường Đông; ấp Trường Thọ xã Trường Hòa và ấp Trường Phước xã Trường Tây từ 08giờ đến 17giờ.

-Ngày 08/6/2023: Ấp Long Yên xã Long Thành Nam từ 08giờ đến 17giờ.

– Ngày 10/6/2023: Khu phố Hiệp Trường phường Hiệp Tân và ấp Bến Kéo xã Long Thành Nam từ 08giờ đến 17giờ.

3. THỊ XÃ TRẢNG BÀNG

– Ngày 08/6/2023: Khu phố An Bình, An Khương, An Phú phường An Tịnh từ 07giờ30 đến 17giờ. Ấp Phước Hội xã Phước Chỉ từ 08giờ đến 11giờ30.

– Ngày 09/6/2023: Ấp Tân Thuận, Xóm Suối xã Hưng Thuận từ 07giờ30 đến 17giờ.

– Ngày 11/6/2023: Đường số 7 KCN Trảng Bàng từ 07giờ30 đến 17giờ.

4. HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU

– Ngày 05/6/2023: Tổ 10, 11 ấp Ninh Hưng 2 xã Chà Là và ấp Phước Bình 1 xã Suối Đá từ 08giờ đến 17giờ.

– Ngày 06/6/2023: Ấp Lộc Thuận, Lộc Hiệp xã Lộc Ninh và ấp B2 xã Phước Minh từ 08giờ đến 17giờ.

– Ngày 07/6/2023: Ấp B4 xã Phước Minh và ấp Ninh Thuận xã Bàu Năng từ 08giờ đến 17giờ.

– Ngày 08/6/2023: Ấp Thuận Bình xã Truông Mít và ấp 1 xã Bến Củi từ 08giờ đến 17giờ.

– Ngày 10/6/2023: Ấp Ninh Hưng 1, Ninh Hưng 2 (trừ tổ 10, 11) xã Chà Là và ấp Ninh Bình xã Bàu Năng từ 08giờ đến 17giờ.

5. HUYỆN CHÂU THÀNH

– Ngày 05/6/2023: Ấp Trường xã Hảo Đước từ 08giờ đến 17giờ.

– Ngày 06/6/2023: Ấp Thanh Phước xã Thanh Điền và ấp Phước Hưng xã Phước Vinh từ 08giờ đến 11giờ30. Ấp Thành Nam xã Thành Long và ấp Bố Lớn xã Hòa Hội từ 13giờ30 đến 17giờ.

– Ngày 07/6/2023: Ấp Bắc Bến Sỏi, Thành Đông xã Thành Long và ấp Bưng Rò, Hòa An xã Hòa Hội từ 08giờ đến 17giờ.

– Ngày 08/6/2023: Ấp Hiệp Phước, Hòa Hợp xã Hòa Thạnh từ 08giờ đến 11giờ30. Ấp Bến Cầu xã Biên Giới từ 13giờ30 đến 17giờ.

– Ngày 09/6/2023: Ấp Suối Dộp xã Thái Bình từ 08giờ đến 11giờ30. Ấp Cầy Xiêng xã Đồng Khởi và ấp Bình Phong xã Thái Bình từ 08giờ đến 17giờ. Ấp Tua Hai xã Đồng Khởi từ 13giờ30 đến 17giờ.

6. HUYỆN GÒ DẦU

– Ngày 05/6/2023: Ấp Bàu Vừng, Cây Nính xã Phước Trạch và ấp Rộc B xã Thạnh Đức từ 08giờ đến 17giờ.

– Ngày 06/6/2023: Ấp 2, 6 xã Bàu Đồn và ấp Đá Hàng xã Hiệp Thạnh từ 08giờ đến 17giờ.

– Ngày 07/6/2023: Ấp Cây Trắc xã Phước Đông; ấp Xóm Đồng xã Thanh Phước và ấp Tầm Lanh xã Hiệp Thạnh từ 08giờ đến 17giờ.

– Ngày 08/6/2023: Ấp Phước Chánh, Phước Đông xã Phước Thạnh và ấp Bến Mương, Bến Đình xã Thạnh Đức từ 08giờ đến 17giờ.

– Ngày 09/6/2023: Ấp Phước Bình B, Phước An, Phước Hòa xã Phước Thạnh;ấp Cây Da, Xóm Bố xã Hiệp Thạnh;ấp Cây Xoài xã Thanh Phước và ấp 5 xã Bàu Đồn từ 08giờ đến 17giờ.

– Ngày 10/6/2023: Ấp Suối Cao A, Suối Cao B xã Phước Đông và ấp 7 xã Bàu Đồn từ 08giờ đến 17giờ.

7. HUYỆN BẾN CẦU

– Ngày 05/6/2023: Khu phố 4 Thị trấn từ 08giờ đến 17giờ.

– Ngày 06/6/2023: Khu phố 3 Thị trấn từ 08giờ đến 11giờ30.

– Ngày 09/6/2023: Khu phố 2 Thị trấn và ấp Rừng Dầu xã Tiên Thuận từ 08giờ đến 11giờ30.

– Ngày 11/6/2023: Ấp Thuận Tây xã Lợi Thuận từ 06giờ đến 18giờ.

8. HUYỆN TÂN CHÂU

– Ngày 05/6/2023: Ấp Đồng Kèn xã Tân Thành từ 08giờ đến 17giờ.

– Ngày 06/6/2023: Ấp Tân Lợi xã Tân Hưng và ấp Tân Xuân xã Tân Phú từ 08giờ đến 17giờ.

– Ngày 08/6/2023: Ấp Hội Thạnh xã Tân Hội từ 08giờ đến 17giờ.

9. HUYỆN TÂN BIÊN

– Ngày 05/6/2023: Tổ 3, 4 ấp Thạnh Phú xã Thạnh Bình từ 08giờ đến 17giờ.

– Ngày 06/6/2023: Tổ 5, 6 ấp Thạnh Phú xã Thạnh Bình từ 08giờ đến 17giờ.

– Ngày 07/6/2023: Ấp Thạnh Sơn xã Thạnh Tây từ 08giờ đến 17giờ.

– Ngày 08/6/2023: Tổ 7 ấp Thạnh Phú xã Thạnh Bình từ 08giờ đến 17giờ.

– Ngày 09/6/2023: Ấp Thạnh Lợi xã Thạnh Bình từ 08giờ đến 17giờ.

– Ngày 10/6/2023: Ấp Xóm Tháp xã Tân Phong từ 08giờ đến 17giờ.

Xin thông báo đến Quý khách hàng thời gian dự kiến mất điện để bố trí kế hoạch sinh hoạt và làm việc phù hợp. Quý khách hàng lưu ý thời gian đóng điện lại các khu vực nêu trên có thể sớm hơn so với thời gian dự kiến. Để có thể biết thông tin chính xác, Quý khách hàng có thể truy cập vào website Trung tâm chăm sóc khách hàng của Tổng công ty Điện lực miền Nam (https://cskh.evnspc.vn) vào mục Tra Cứu/Lịch ngừng giảm cung cấp điện và sử dụng mã khách hàng của mình (ký hiệu PB05xxxxxxxxx được cung cấp trên biên nhận hóa đơn thanh toán tiền điện) để tra cứu hoặc điện thoại đến Tổng đài chăm sóc khách hàng theo số 19001006, 19009000.

Trân trọng kính chào./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: No coppy !!