Thông báo ngừng cung cấp điện tại Tây Ninh 22-28/5/2023

Trong các ngày từ 22/5/2023 đến 28/5/2023, Công ty Điện lực Tây Ninh sẽ tạm ngưng cung cấp điện các khu vực sau để sửa chữa, nâng cấp thiết bị và bảo trì lưới điện

 

THỊ XÃ TRẢNG BÀNG :

 

 

Ngày 22/5/2023: Khu phố Suối Sâu phường An Tịnh từ 07giờ30 đến 17giờ.Ngày 23/5/2023: Khu phố Lộc Thành, Lộc An phường Lộc Hưng từ 07giờ30 đến 17giờ.Ngày 27/5/2023: Khu phố Lộc An phường Trảng Bàng và ấp Phước Dân xã Phước Chỉ từ 07giờ30 đến 11giờ30.

 

 

HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU

 

 

Ngày 22/5/2023: Ấp Ninh Hưng 1, Ninh Hưng 2 xã Chà Là; ấp Ninh Bình xã Bàu Năng và ấp Tân Định 1, Tân Định 2 xã Suối Đá từ 08giờ đến 17giờ.Ngày 23/5/2023: Ấp Phước Long 1, Phước Long 2 xã Phan; ấp 1 xã Bến Củi và ấp Phước Bình 2 xã Suối Đá từ 08giờ đến 17giờ.Ngày 24/5/2023: Ấp Thuận Tân xã Truông Mít và ấp Khởi An xã Cầu Khởi từ 08giờ đến 17giờ.Ngày 27/5/2023: Ấp Phước An, Phước Tân, Phước Hội xã Phước Ninh; ấp Lộc Thuận xã Lộc Ninh và xã Phước Minh từ 08giờ đến 17giờ.Ngày 28/5/2023: Ấp Phước Tân 1, Phước Tân 2, Phước Tân 3 xã Phan từ 07giờ30 đến 13giờ30. Ấp Thuận Bình, Thuận An xã Truông Mít từ 08giờ đến 17giờ.

 

 

HUYỆN CHÂU THÀNH

 

 

Ngày 22/5/2023: Ấp Vịnh xã An Cơ từ 08giờ đến 11giờ30.Ấp Tua Hai xã Đồng Khởi từ 08giờ đến 17giờ.Ấp Phước Hưng xã Phước Vinh từ 13giờ30 đến 17giờ.Ngày 23/5/2023: Ấp Tam Hạp xã Thái Bình từ 08giờ đến 11giờ30. Ấp Thanh Hùng xã Thanh Điền từ 13giờ30 đến 17giờ.Ngày 24/5/2023: Ấp Bình Hòa xã Thái Bình từ 08giờ đến 11giờ30.Ngày 25/5/2023: Ấp Gò Nổi xã Ninh Điền từ 08giờ đến 11giờ30.

 

 

HUYỆN GÒ DẦU

 

 

Ngày 22/5/2023: Khu phố Thanh Bình C Thị trấn và ấp Cây Nính xã Phước Trạch từ 08giờ đến 17giờ.Ngày 23/5/2023: Ấp Phước Đức xã Phước Đông và ấp Cẩm Long xã Cẩm Giang từ 08giờ đến 17giờ.Ngày 24/5/2023: Ấp Chánh, Xóm Bố xã Hiệp Thạnh từ 08giờ đến 17giờ.Ngày 26/5/2023: Ấp Cẩm An xã Cẩm Giang từ 08giờ đến 17giờ.Ngày 27/5/2023: Ấp Cây Trắc xã Phước Đông và ấp Cây Xoài xã Thanh Phước từ 08giờ đến 17giờ.

 

 

HUYỆN BẾN CẦU

 

 

Ngày 22/5/2023: Ấp Rừng Dầu xã Tiên Thuận từ 08giờ đến 11giờ30.Ngày 23/5/2023: Ấp Xóm Khách xã Long Giang từ 08giờ đến 11giờ30. Ấp Long Hòa xã Long Chữ từ 13giờ30 đến 17giờ.Ngày 26/5/2023: Ấp Chánh xã An Thạnh từ 08giờ đến 11giờ30. Ấp Long Giao xã Long Chữ từ 13giờ30 đến 17giờ.Ngày 27/5/2023: Khu phố 3 Thị trấn và ấp Bàu Tép xã Tiên thuận từ 08giờ đến 11giờ30. Ấp Voi xã An Thạnh từ 13giờ30 đến 17giờ.

 

 

HUYỆN TÂN CHÂU

 

 

Ngày23/5/2023: Ấp Tân Trung xã Tân Hưng từ 08giờ đến 17giờ.Ngày 24/5/2023: Ấp Hội Thạnh xã Tân Hội từ 08giờ đến 11giờ30. Ấp Hội Tân xã Tân Hội từ 08giờ đến 17giờ.Ngày 25/5/2023: Ấp Cây Khếxã Tân Hòa từ 08giờ đến 11giờ30.Ngày 26/5/2023: Ấp Đông Hà xã Tân Đông từ 08giờ đến 17giờ.

 

 

HUYỆN TÂN BIÊN

 

 

Ngày 22/5/2023: Ấp 5, Suối Ông Đình xã Trà Vong từ 08giờ đến 17giờ.Ngày 28/5/2023: Khu phố 7 Thị trấn; ấp Cầu xã Tân Phong; ấp Hòa Đông B xã Hòa Hiệp và ấp Tân Hòa, Tân Tiến, Tân Đông 1, Tân Đông 2 xã Tân Lập từ 05giờ30 đến 18giờ.

 

 

Công ty Điện lực Tây Ninh thông báo đến Quý khách hàng thời gian dự kiến mất điện để bố trí kế hoạch sinh hoạt và làm việc phù hợp. Quý khách hàng lưu ý thời gian đóng điện lại các khu vực nêu trên có thể sớm hơn so với thời gian dự kiến. Để có thể biết thông tin chính xác, Quý khách hàng có thể truy cập vào website Trung tâm chăm sóc khách hàng của Tổng công ty Điện lực miền Nam (https://cskh.evnspc.vn) vào mục Tra Cứu/Lịch ngừng giảm cung cấp điện và sử dụng mã khách hàng của mình (ký hiệu PB05xxxxxxxxx được cung cấp trên biên nhận hóa đơn thanh toán tiền điện) để tra cứu hoặc điện thoại đến Tổng đài chăm sóc khách hàng theo số 19001006, 19009000.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: No coppy !!