Thông báo về việc tạm ngưng cung cấp điện để sửa chữa, nâng cấp thiết bị và bảo trì lưới điện

Trong các ngày từ 26/12/2022 đến 31/12/2022, Công ty Điện lực Tây Ninh sẽ tạm ngưng cung cấp điện các khu vực sau để sửa chữa, nâng cấp thiết bị và bảo trì lưới điện:

 

THÀNH PHỐ TÂY NINH

Ngày 30/12/2022: Khu phố Ninh Đức, Ninh Lợi phường Ninh Thạnh và khu phố Hiệp Thạnh, Hiệp Nghĩa phường Hiệp Ninh từ 07giờ30 đến 17giờ.

THỊ XÃ HÒA THÀNH

Ngày 26/12/2022: Ấp Trường Ân xã Trường Đông từ 08giờ đến 17giờ.Ngày 27/12/2022: Ấp Trường An xã Trường Tây từ 08giờ đến 17giờ.Ngày 28/12/2022: Ấp Trường Phú xã Trường Đông từ 08giờ đến 17giờ.Ngày 29/12/2022: Ấp Long Yên, Giang Tân, Long Khương, Long Bình xã Long Thành Nam và ấp Trường Huệ xã Trường Tây từ 08giờ đến 11giờ30.Ấp Trường Xuân xã Trường Hòa từ 08giờ đến 17giờ.

THỊ XÃ TRẢNG BÀNG

Ngày 26/12/2022: Khu phố Gia Tân, Lộc Khê phường Gia Lộc từ 07giờ30 đến 17giờ.Ngày 27/12/2022: Khu phố Lộc Thọ, Lộc Hòa phường Lộc Hưng từ 07giờ30 đến 17giờ.

HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU

Ngày 26/12/2022: Tổ 2, 3 ấp Lộc Hiệp xã Lộc Ninh và ấp B2 xã Phước Minh từ 08giờ đến 17giờ.Ngày 27/12/2022: Ấp Bình Linh xã Chà Là; ấp Ninh Bình xã Bàu Năng; ấp Phước Hòa, Phước Lợi 1 xã Suối Đá và ấp Phước Tân 2 xã Phan từ 08giờ đến 17giờ.Ngày 28/12/2022: Ấp Thuận Tân, Thuận Bình, Thuận Phước xã Truông Mít; ấp Lộc Trung xã Lộc Ninh; ấp Phước Lộc A xã Phước Minh và ấp Ninh Hưng 1 xã Chà Là từ 08giờ đến 17giờ.Ngày 29/12/2022: Tổ 4 ấp Lộc Hiệp xã Lộc Ninh từ 08giờ đến 11giờ30. Ấp Thuận Hòa xã Truông Mít từ 08giờ đến 17giờ.Ngày 30/12/2022: Ấp Láng xã Chà Là; ấp Khởi Nghĩa xã Cầu Khởi; ấp Phước Lộc B xã Phước Minh và ấp Phước Lễ xã Phước Ninh từ 08giờ đến 11giờ30. Ấp Ninh Phú xã Bàu Năng từ 08giờ đến 17giờ.

HUYỆN GÒ DẦU

Ngày 26/12/2022: Ấp Phước Hòa, Phước Bình xã Phước Thạnh từ 08giờ đến 17giờ.Ngày 27/12/2022: Ấp Bến Rộng xã Thạnh Đức từ 08giờ đến 17giờ.Ngày 28/12/2022: Ấp Bến Đình, Bến Mương xã Thạnh Đức từ 08giờ đến 17giờ.Ngày 29/12/2022: Ấp Phước Hội A xã Phước Thạnh và ấp Suối Cao B xã Phước Đông từ 08giờ đến 17giờ.Ngày 30/12/2022: Ấp Rộc A xã Thạnh Đức từ 08giờ đến 17giờ.

HUYỆN BẾN CẦU

Ngày 26/12/2022: Ấp Cao Su xã Long Giang từ 08giờ đến 11giờ30. Ấp Long Thịnh xã Long Khánh từ 13giờ30 đến 17giờ.Ngày 27/12/2022: Ấp Bảo, Xóm Khách xã Long Giang và xã Long Chữ từ 08giờ đến 17giờ.Ngày 28/12/2022: Ấp Thuận Tây xã Lợi Thuận và ấp Xóm Lò xã Tiên Thuận từ 08giờ đến 11giờ30. Ấp Ngã Tắc, Long An xã Long Thuận từ 13giờ30 đến 17giờ.Ngày 29/12/2022: Ấp Long Tân xã Long Giang và ấp Phước Đông xã Long Phước từ 08giờ đến 11giờ30. Ấp Long Hưng xã Long Thuận từ 13giờ30 đến 17giờ.

HUYỆN TÂN CHÂU

Ngày28/12/2022: Ấp Đồng Kèn xã Tân Thành từ 08giờ đến 17giờ.Ngày29/12/2022: Ấp Đông Hà xã Tân Đông từ 08giờ đến 17giờ.

Xin thông báo đến thời gian dự kiến mất điện để bố trí kế hoạch sinh hoạt và làm việc phù hợp. Lưu ý thời gian đóng điện lại các khu vực nêu trên có thể sớm hơn so với thời gian dự kiến. Để có thể biết thông tin chính xác, vui lòng truy cập vào website Trung tâm chăm sóc khách hàng của Tổng công ty Điện lực miền Nam tại đại chỉ:

https://cskh.evnspc.vn

vào mục Tra Cứu/Lịch ngừng giảm cung cấp điện và sử dụng mã khách hàng của mình (ký hiệu PB05xxxxxxxxx được cung cấp trên biên nhận hóa đơn thanh toán tiền điện) để tra cứu hoặc điện thoại đến Tổng đài chăm sóc khách hàng theo số 19001006, 19009000.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: No coppy !!