Thông báo lịch cúp điện tại Tây Ninh từ 29/5 đến 4/62023

Trong các ngày từ 29/5/2023 đến 04/6/2023, Công ty Điện lực Tây Ninh sẽ tạm ngưng cung cấp điện các khu vực sau để sửa chữa, nâng cấp thiết bị và bảo trì lưới điện:

 

THÀNH PHỐ TÂY NINH

– Ngày 29/5/2023: Khu phố Ninh Lộc phường Ninh Sơn và khu phố Hiệp Lễ, Hiệp Thạnh phường Hiệp Ninh từ 08giờ đến 17giờ.

– Ngày 30/5/2023: Khu phố 1, 7 phường IV và khu phố Hiệp Bình phường Hiệp Ninh từ 08giờ đến 17giờ.

– Ngày 01/6/2023: Khu phố 1 phường I và ấp Thạnh Đông xã Thạnh Tân từ 08giờ đến 17giờ.

– Ngày 02/6/2023: Khu phố 1, 2, 3 phường II; khu phố 1, 3 phường III; khu phố Ninh Trung phường Ninh Sơn; khu phố Ninh Đức, Ninh Lợi, Ninh Phước phường Ninh Thạnh và ấp Thạnh Lợi xã Thạnh Tân từ 08giờ đến 17giờ.

– Ngày 03/6/2023: Khu phố 5 phường III từ 08giờ đến 17giờ.

THỊ XÃ HÒA THÀNH

Ngày 29/5/2023: Ấp Long Khương xã Long Thành Nam từ 08giờ đến 17giờ.

THỊ XÃ TRẢNG BÀNG

– Ngày 29/5/2023: Khu phố Hòa Bình, Hòa Hưng phường An Hòa từ 07giờ30 đến 17giờ.

– Ngày 30/5/2023: Ấp Bình Nguyên 1, Bình Nguyên 2 phường Gia Bình từ 07giờ30 đến 17giờ.

– Ngày 31/5/2023: Khu phố Chánh phường Gia Bình từ 07giờ30 đến 17giờ.

– Ngày 01/6/2023: Khu phố Lộc Khê phường Gia Lộc từ 07giờ30 đến 17giờ.

– Ngày 02/6/2023: Khu phố Hòa Phú phường An Hòa từ 07giờ30 đến 17giờ. Ấp Phước Hội xã Phước Chỉ từ 08giờ đến 11giờ30.

HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU

– Ngày 29/5/2023: Ấp Khởi An xã Cầu Khởi từ 08giờ đến 17giờ.

– Ngày 30/5/2023: Ấp Phước Bình 2 xã Suối Đá và ấp Thuận An xã Truông Mít từ 08giờ đến 17giờ.

– Ngày 31/5/2023: Ấp Phước Tân, Phước An xã Phước Ninh và ấp 4 xã Bến Củi từ 08giờ đến 17giờ.

– Ngày 01/6/2023: Ấp Thuận Bình xã Truông Mít từ 08giờ đến 17giờ.

– Ngày 02/6/2023: Ấp Phước Bình 1 xã Suối Đá từ 08giờ đến 17giờ.

HUYỆN CHÂU THÀNH

– Ngày 01/6/2023: Ấp Trà Sim, Bến Cừ xã Ninh Điền từ 08giờ đến 11giờ30. Ấp Tầm Long xã Trí Bình từ 08giờ đến 17giờ. Ấp Cầu Trường xã Hảo Đước từ 13giờ30 đến 17giờ.

– Ngày 02/6/2023: Ấp Long Đại xã Long Vĩnh từ 08giờ đến 11giờ30. Ấp Bình Hòa xã Thái Bình từ 08giờ đến 17giờ.

– Ngày 03/6/2023: Ấp Long Châu xã Long Vĩnh từ 08giờ đến 11giờ30. Ấp Tam Hạp xã Thái Bình từ 13giờ30 đến 17giờ.

HUYỆN GÒ DẦU

– Ngày 29/5/2023: Ấp Phước Hòa xã Phước Thạnh; ấp Bến Mương xã Thạnh Đức và ấp Xóm Đồng xã Thanh Phước từ 08giờ đến 17giờ.

– Ngày 31/5/2023: Khu phố Thanh Bình Thị trấn và ấp Cây Da xã Hiệp Thạnh từ 08giờ đến 17giờ.

– Ngày 01/6/2023: Ấp Rộc xã Thạnh Đức từ 08giờ đến 17giờ.

– Ngày 02/6/2023: Ấp Bến Chò, Cầu Sắt xã Thạnh Đức từ 08giờ đến 17giờ.

– Ngày 03/6/2023: Ấp Phước Đức A, Suối Cao xã Phước Đông và ấp Giữa xã Hiệp Thạnh từ 08giờ đến 17giờ.

HUYỆN BẾN CẦU

– Ngày 30/5/2023: Ấp Thuận Đông xã Lợi Thuận từ 08giờ đến 17giờ.

– Ngày 01/6/2023: Ấp Long An xã Long Thuận từ 08giờ đến 11giờ30.

– Ngày 03/6/2023: Ấp Long Hòa xã Long Chữ từ 08giờ đến 11giờ30.

HUYỆN TÂN CHÂU

– Ngày 29/5/2023: Ấp Cây Khế xã Tân Hòa từ 08giờ đến 17giờ.

– Ngày 30/5/2023: Khu phố 4 Thị trấn từ 08giờ đến 11giờ30. Ấp Thạnh Quới xã Thạnh Đông từ 13giờ30 đến 17giờ.

– Ngày 03/6/2023: Ấp Tân Đông, Tân Thạnh, Tân Trung xã Tân Hưng và ấp Tân Thanh xã Tân Phú từ 08giờ đến 17giờ.

HUYỆN TÂN BIÊN

Ngày 03/6/2023: Ấp Thạnh Sơn xã Thạnh Tây từ 08giờ đến 17giờ.

Công ty Điện lực Tây Ninh thông báo đến Quý khách hàng thời gian dự kiến mất điện để bố trí kế hoạch sinh hoạt và làm việc phù hợp. Quý khách hàng lưu ý thời gian đóng điện lại các khu vực nêu trên có thể sớm hơn so với thời gian dự kiến. Để có thể biết thông tin chính xác, Quý khách hàng có thể truy cập vào website Trung tâm chăm sóc khách hàng của Tổng công ty Điện lực miền Nam (https://cskh.evnspc.vn) vào mục Tra Cứu/Lịch ngừng giảm cung cấp điện và sử dụng mã khách hàng của mình (ký hiệu PB05xxxxxxxxx được cung cấp trên biên nhận hóa đơn thanh toán tiền điện) để tra cứu hoặc điện thoại đến Tổng đài chăm sóc khách hàng theo số 19001006, 19009000.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: No coppy !!