Ủy ban nhân dân thành phố Tây Ninh tổ chức thi tuyển công chức cấp xã năm 2024

Nhằm tuyển dụng, bổ sung đội ngũ công chức cấp xã có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực công tác, nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thi tuyển theo nguyên tắc cạnh tranh nhằm đảm bảo chất lượng, đủ về số lượng, đúng VTVL.

Ủy ban nhân dân thành phố Tây Ninh tổ chức thi tuyển công chức cấp xã năm 2024, cụ thể như sau:

1. Số lượng công chức cấp xã cần tuyển 27 người (02 người không tuyển dụng do đơn vị sắp xếp bố trí trong nội bộ), ở các vị trí chức danh như sau: Chức danh Văn phòng – thống kê 04 người; Chức danh Địa chính – xây dựng 09 người; Chức danh Tư pháp – hộ tịch 05 người; Chức danh Tài chính – kế toán 06 người; Chức danh Văn hóa – xã hội 03 người (phụ trách lĩnh vực văn hóa 01 người; phụ trách lĩnh vực xã hội 02 người).

2. Đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển công chức cấp xã

2.1. Tiêu chuẩn chung: Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức: Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam; Đủ 18 tuổi trở lên; Có đơn xin dự tuyển; có lý lịch rõ ràng; Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp; Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.

2.2. Tiêu chuẩn cụ thể

– Vị trí chức danh Văn phòng – thống kê: Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành hoặc chuyên ngành Công nghệ thông tin, hành chính, văn phòng, luật, quản trị học, quản trị kinh doanh, khoa học xã hội và nhân văn, quản trị nhân sự.

– Vị trí chức danh Địa chính-xây dựng: Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành hoặc chuyên ngành Quản lý đất đai, địa chính, xây dựng, quy hoạch-kiến trúc, quản lý đô thị, hạ tầng kỹ thuật, trắc địa bản đồ.

– Vị trí chức danh Tư pháp-hộ tịch: Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên ngành Luật.

– Vị trí chức danh Tài chính-kế toán: Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Tài chính, kế toán, kiểm toán kinh tế, ngân hàng.

– Vị trí chức danh Văn hóa-xã hội: Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành hoặc chuyên ngành Quản lý văn hóa thông tin, du lịch, khoa học xã hội và nhân văn, luật, hành chính, quản trị học, xã hội học, công nghệ thông tin.

* Chi tiết thông tin tuyển dụng công chức cấp xã năm 2024 xem tại Cổng thông tin điện tử thành phố Tây Ninh, địa chỉ: https://thanhpho.tayninh.gov.vn.

UBND thành phố Tây Ninh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: No coppy !!