Thông báo ngừng cung cấp điện sửa chữa và nâng cấp đường dây Từ 10-16/6/2024

Trong các ngày từ 10/6/2024 đến 16/6/2024, Công ty Điện lực Tây Ninh sẽ tạm ngưng cung cấp điện các khu vực sau để sửa chữa, nâng cấp thiết bị và bảo trì lưới điện:

THỊ XÃ HÒA THÀNH

– Ngày 12/6/2024: Ấp Trường Cửu xã Trường Hòa từ 08giờ đến 17giờ.

– Ngày 13/6/2024: Ấp Long Yên xã Long Thành Nam và ấp Trường Thiện xã Trường Hòa từ 08giờ đến 17giờ.

– Ngày 14/6/2024: Khu phố Hiệp An, Hiệp Định phường Hiệp Tân và khu phố Long Chí, Long Kim phường Long Thành Trung từ 08giờ đến 17giờ.

THỊ XÃ TRẢNG BÀNG

– Ngày 10/6/2024: Khu phố Hòa Bình, Hòa Hưng phường An Hòa và khu phố Chánh phường Gia Bình từ 06giờ30 đến 07giờ. Khu phố An Lợi, Hòa Lợi phường An Hòa từ 07giờ đến 16giờ.

– Ngày 11/6/2024: Khu phố An Phú phường An Tịnh từ 07giờ30 đến 17giờ.

– Ngày 13/6/2024: Ấp Sóc Lào xã Đôn Thuận từ 07giờ30 đến 17giờ.

– Ngày 14/6/2024: Khu phố Phước Hậu phường Gia Bình từ 07giờ30 đến 17giờ.

– Ngày 16/6/2024: Khu phố Lộc Thành, Lộc An phường Trảng Bàng từ 07giờ30 đến 17giờ.

HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU

– Ngày 11/6/2024: Ấp Ninh Phú xã Bàu Năng từ 08giờ đến 17giờ.

– Ngày 12/6/2024: Ấp Phước Bình 2 xã Suối Đá từ 08giờ đến 09giờ. Ấp Ninh Hưng 1 xã Chà Là từ 10giờ30 đến 11giờ30. Ấp Thuận Hòa xã Truông Mít từ 13giờ30 đến 14giờ30. Ấp Lộc Hiệp xã Lộc Ninh từ 15giờ đến 17giờ.

HUYỆN CHÂU THÀNH

– Ngày 10/6/2024: Ấp Nam Bến Sỏi, Bắc Bến Sỏi xã Thành Long và ấp Cầy Xiêng, Tua Hai xã Đồng Khởi từ 08giờ đến 17giờ.

– Ngày 12/6/2024: Ấp Thành Bắc xã Thành Long từ 08giờ đến 11giờ30. Ấp Thành Tây xã Thành Long từ 13giờ30 đến 17giờ.

– Ngày 14/6/2024: Ấp Long Châu xã Long Vĩnh từ 08giờ đến 11giờ30. Ấp Long Đại xã Long Vĩnh từ 13giờ30 đến 17giờ.

HUYỆN GÒ DẦU

– Ngày 10/6/2024: Ấp Cây Da xã Hiệp Thạnh và ấp 5 xã Bàu Đồn từ 08giờ đến 17giờ.

– Ngày 12/6/2024: Ấp Suối Cao B xã Phước Đông và ấp Cây Xoài xã Thanh Phước từ 08giờ đến 17giờ.

– Ngày 13/6/2024: Ấp 6 xã Bàu Đồn từ 08giờ đến 17giờ.

– Ngày 14/6/2024: Khu phố Thanh Hà, Thanh Bình A Thị trấn và ấp Bông Trang, Bến Rộng xã Thạnh Đức từ 08giờ đến 17giờ.

– Ngày 15/6/2024: Ấp Rộc A và ấp Rộc B xã Thạnh Đức từ 08giờ đến 17giờ.

HUYỆN TÂN CHÂU

– Ngày14/6/2024: Ấp Tân Đông xã Tân Hưng và ấp Đông Hiệp xã Tân Đông từ 08giờ đến 17giờ.

HUYỆN TÂN BIÊN

– Ngày 10/6/2024: Ấp Hòa Bình xã Hòa Hiệp từ 08giờ đến 11giờ30. Ấp Hòa Lợi xã Hòa Hiệp từ 13giờ30 đến 17giờ.

– Ngày 11/6/2024: Khu phố 1 Thị trấn và ấp Thạnh Tây xã Thạnh Tâytừ 08giờ đến 11giờ30.

– Ngày 12/6/2024: Ấp Thạnh Trung xã Thạnh Tây từ 08giờ đến 17giờ.

– Ngày 13/6/2024: Ấp Thạnh Sơn xã Thạnh Tâytừ 08giờ đến 11giờ30.

– Ngày 14/6/2024: Ấp Tân Hòa xã Tân Lậptừ 08giờ đến 17giờ.

– Ngày 15/6/2024: Ấp Tân Tiến xã Tân Lậptừ 08giờ đến 17giờ.

Công ty Điện lực Tây Ninh xin thông báo đến Quý khách hàng thời gian dự kiến mất điện để bố trí kế hoạch sinh hoạt và làm việc phù hợp. Quý khách hàng lưu ý thời gian đóng điện lại các khu vực nêu trên có thể sớm hơn so với thời gian dự kiến. Để có thể biết thông tin chính xác, Quý khách hàng có thể truy cập vào website Trung tâm chăm sóc khách hàng của Tổng công ty Điện lực miền Nam (https://cskh.evnspc.vn) vào mục Tra Cứu/Lịch ngừng giảm cung cấp điện và sử dụng mã khách hàng của mình (ký hiệu PB05xxxxxxxxx được cung cấp trên biên nhận hóa đơn thanh toán tiền điện) để tra cứu hoặc điện thoại đến Tổng đài chăm sóc khách hàng theo số 19001006, 19009000./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: No coppy !!