Thông báo lịch ngừng cung cấp điện sửa chữa và nâng cấp đường dây từ 7-13/3/2022

Trong các ngày từ 07/3/2022 đến 13/3/2022, Công ty Điện lực Tây Ninh sẽ tạm ngưng cung cấp điện các khu vực sau để sửa chữa, nâng cấp thiết bị và bảo trì lưới điện

1. THÀNH PHỐ TÂY NINH :

– Ngày 08/3/2022: Khu phố Ninh Thành phường Ninh Sơn và ấp Tân Phước, Tân Trung xã Tân Bình từ 08 giờ đến 17 giờ.

– Ngày 09/3/2022: Khu phố Ninh Bình, Ninh An, Ninh Trung phường Ninh Sơn; khu phố Ninh Hòa, Ninh Đức, Ninh Lợi phường Ninh Thạnh và ấp Bình Trung xã Bình Minh từ 08 giờ đến 17giờ.

– Ngày 10/3/2022: Khu phố 5 phường 3; ấp Thạnh Đông xã Thạnh Tân và ấp Giồng Cà xã Bình Minh từ 08 giờ đến 17 giờ.

– Ngày 11/3/2022: Khu phố Ninh Phú phường Ninh Sơn và ấp Tân Hòa, Tân Lập xã Tân Bình từ 08 giờ đến 17 giờ.

– Ngày 12/3/2022: Khu phố 7 phường 3; khu phố 1, 6 phường 4 và khu phố Hiệp Thạnh phường Hiệp Ninh từ 08 giờ đến 17 giờ. Khu phố Hiệp Lễ phường Hiệp Ninhtừ 13 giờ 30 đến 17 giờ.

2. THỊ XÃ HÒA THÀNH :

– Ngày 09/3/2022: Ấp Long Yên xã Long Thành Nam từ 08 giờ đến 17 giờ.

– Ngày 10/3/2022: Khu phố 4 phường Long Hoa từ 08 giờ đến 17 giờ.

– Ngày 11/3/2022: Ấp Bến Kéo xã Long Thành Nam từ 08 giờ đến 17 giờ.

– Ngày 12/3/2022: Ấp Trường Huệ, Trường An xã Trường Tây và ấp Trường Ân xã Trường Đông từ 08 giờ đến 17 giờ.

3. THỊ XÃ TRẢNG BÀNG :

– Ngày 07/3/2022: Khu phố An Quới phường An Hòa từ 07 giờ 30 đến 17 giờ.

– Ngày 08/3/2022: Ấp Trảng Cỏ xã Đôn Thuận từ 07 giờ 30 đến 17 giờ.

– Ngày 09/3/2022: Khu phố Lộc Hòa phường Lộc Hưng từ 07 giờ 30 đến 17 giờ.

– Ngày 10/3/2022: Khu phố Lộc Trát phường Gia Lộc từ 07 giờ 30 đến 17 giờ.

– Ngày 11/3/2022: Khu phố Hòa Phú phường An Hòa từ 07 giờ 30 đến 17 giờ.

– Ngày 12/3/2022: Ấp Phước Bình, Phước Hòa, Phước Long, Phước Trung xã Phước Chỉ từ 08 giờ đến 17 giờ.

4. HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU :

– Ngày 07/3/2022: Tổ 3 ấp Lộc Trung xã Lộc Ninh và tổ 8 ấp Khởi Trung xã Cầu Khởi từ 08 giờ đến 17 giờ.

– Ngày 08/3/2022: Tổ 3 ấp Lộc Hiệp xã Lộc Ninh và tổ 8 ấp 3 xã Bến Củi từ 08 giờ đến 17 giờ.

– Ngày 10/3/2022: Khu phố 4 Thị trấn từ 08 giờ đến 17 giờ.

– Ngày 11/3/2022: Ấp Phước Lợi 1, Phước Bình 1 xã Suối Đá từ 08 giờ đến 17 giờ.

– Ngày 12/3/2022: Tổ 8 ấp Lộc Hiệp xã Lộc Ninh và ấp Phước Bình xã Phước Minh từ 08 giờ đến 17 giờ.

5. HUYỆN CHÂU THÀNH :

– Ngày 08/3/2022: Ấp Cầu Trường (trừ tổ 1, 2, 3) xã Hảo Đước từ 08 giờ đến 17 giờ.

– Ngày 09/3/2022: Tổ 1, 2, 3 ấp Cầu Trường và tổ 11 ấp Bàu Sen xã Hảo Đước từ 08 giờ đến 11 giờ 30.

6. HUYỆN GÒ DẦU :

– Ngày 08/3/2022: Ấp Cây Da xã Hiệp Thạnh từ 08 giờ đến 17 giờ.

– Ngày 09/3/2022: Ấp Xóm Đồng xã Thanh Phước từ 08 giờ đến 17 giờ.

– Ngày 10/3/2022: Ấp Trâm Vàng 1, Trâm Vàng 3, Cây Xoài xã Thanh Phước và ấp Cây Trắc xã Phước Đông từ 08 giờ đến 17 giờ.

– Ngày 12/3/2022: Ấp Phước Đức B xã Phước Đông từ 08 giờ đến 17 giờ.

7. HUYỆN BẾN CẦU :

– Ngày 07/3/2022: Ấp Rừng Dầu xã Tiên Thuận từ 08 giờ đến 11 giờ 30. Ấp Thuận Hòa xã Lợi Thuận từ 08 giờ đến 17 giờ.

8. HUYỆN TÂN CHÂU :

– Ngày 07/3/2022: Ấp Thạnh Phú, Hội Thắng xã Tân Hiệp từ 08 giờ đến 17 giờ.

– Ngày 08/3/2022: Ấp Đông Thành, Đông Lợi, Đông Hà xã Tân Đông từ 08 giờ đến 17 giờ.

– Ngày 09/3/2022: Ấp 7 xã Suối Dây từ 08 giờ đến 17 giờ.

– Ngày 10/3/2022: Ấp 2 xã Suối Ngô từ 08 giờ đến 17 giờ.

– Ngày 11/3/2022: Ấp Tân Đông xã Tân Hưng từ 08 giờ đến 11 giờ 30. Ấp Hội Thạnh xã Tân Hội từ 08 giờ đến 17 giờ. Ấp Tân Xuân xã Tân Phú từ 13 giờ 30 đến 17 giờ.

9. HUYỆN TÂN BIÊN :

– Ngày 07/3/2022: Ấp Suối Mây xã Thạnh Bắc từ 08 giờ đến 17 giờ.

– Ngày08/3/2022: Tổ 4 ấp Tân Tiến xã Tân Lập từ 08 giờ đến 17 giờ.

– Ngày 09/3/2022: Ấp Thạnh Hiệp xã Thạnh Bắc từ 08 giờ đến 17 giờ.

– Ngày 10/3/2022: Tổ 3 ấp Thanh Xuân và tổ 6 ấp Gò Đá xã Mỏ Công từ 08 giờ đến 11 giờ 30. Tổ 4 ấp 3 xã Trà Vong từ 13 giờ 30 đến 17 giờ.

– Ngày 11/3/2022: Ấp Tân Thanh xã Tân Bình từ 08 giờ đến 17 giờ.

– Ngày 13/3/2022: Ấp Tân Nam xã Tân Bình từ 06 giờ đến 18 giờ.

Xin thông báo thời gian dự kiến mất điện để bố trí kế hoạch sinh hoạt và làm việc phù hợp. Lưu ý thời gian đóng điện lại các khu vực nêu trên có thể sớm hơn so với thời gian dự kiến. Để có thể biết thông tin chính xác có thể truy cập vào website Trung tâm chăm sóc khách hàng của Tổng công ty Điện lực miền Nam tại địa chỉ

https://cskh.evnspc.vn/Home/IndexSPC

vào mục Tra Cứu/Lịch ngừng giảm cung cấp điện và sử dụng mã khách hàng của mình (ký hiệu PB05xxxxxxxxx được cung cấp trên biên nhận hóa đơn thanh toán tiền điện) để tra cứu hoặc điện thoại đến Tổng đài chăm sóc khách hàng theo số 19001006, 19009000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: No coppy !!