Tây Ninh tổ chức ” HỘI NGHỊ TRỰC TIẾP VÀ TRỰC TUYẾN OCOP TÂY NINH – NÂNG TẦM SẢN VẬT ĐỊA PHƯƠNG”

Mỗi xã một sản phẩm, hay còn gọi là OCOP là chương trình do Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh chủ trì triển khai thực hiện.

Trọng tâm của chương trình là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp và dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị gắn với các chủ thể. Các chủ thể tham gia chương trình OCOP bao gồm các thành phần kinh tế tập thể (hợp tác xã, tổ hợp tác) và kinh tế tư nhân (doanh nghiệp, hộ sản xuất).

Chương trình OCOP còn mang ý nghĩa tìm kiếm và nâng tầm các sản phẩm của địa phương đồng thời kết nối nông nghiệp và du lịch theo định hướng của UBND tỉnh.

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Tây Ninh tổ chức thực hiện “Hội nghị trực tiếp và trực tuyến OCOP Tây Ninh- Nâng tầm sản vật địa phương”

Với sự tham gia của Diễn giả: Bà Ngô Thị Thu Trang – Trưởng phòng đào tạo – Giám đốc trung tâm Saemaul Undong – Trường Đại học Xã hội và Nhân văn. Với 02 chuyên đề: (1) Giải pháp triển khai hiệu quả chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; (2) Chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp

Cùng Lãnh đạo các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Văn hoá Thể thao và Du lịch, Y tế, Tài nguyên và Môi trường.

Một số tổ chức bán lẻ tham gia tọa đàm với khách tham dự: Coopmart; Vinmart; Bách hóa xanh; Saco travel

Thời gian: Bắt đầu từ 8 giờ, thứ 7, ngày 18/12/2021

Hình thức tham dự: TRỰC TUYẾN QUA ZOOM – ID cuộc họp: 997 0516 5544

Quý đại biểu, khách mời, cơ quan đoàn thể, cá nhân quan tâm, vui lòng đăng ký tham dự Hội nghị theo hướng dẫn trong Giấy mời hoặc qua đường link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1DCVQLdbwD5thmWIQRh_t7CpQphKtbCSYO_2I7tuoWjRu3w/viewform

Hoặc tham gia nhóm Zalo để nhận thông tin về buổi hội nghị:

https://zalo.me/g/lvpthw948

Để nhận thông tin buổi hội nghị chi tiết chương trình tại:

**WEB: https://sonongnghiep.tayninh.gov.vn/

**Facebook: https://www.facebook.com/SoNNPTNT.TayNinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: No coppy !!