Tây Ninh Tạm Dừng Một Số Hoạt Động từ ngày 22/11/2021

TẠM DỪNG VÀ HẠN CHẾ MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG.
________________

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong điều kiện bình thường mới:

Từ 00 giờ ngày 22.11.2021 cho đến khi có thông báo mới, tạm dừng trên phạm vi toàn tỉnh các hoạt động kinh doanh dịch vụ quán bar, karaoke, vũ trường, massage, Internet, trò chơi điện tử.

 

Ảnh Truyền Hình Tây Ninh

 

Ngày 20.11, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 4150/UBND-KGVX về việc tăng cường triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

– Tạm dừng các hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, massage…

Văn bản của UBND tỉnh nêu rõ, thời gian gần đây, tỷ lệ người nhiễm Covid-19 (F0) tăng ở mức cao, nhất là số ca nhiễm phát sinh trong cộng đồng, các khu công nghiệp… nguy cơ, diễn biến dịch bệnh trong cộng đồng còn phức tạp.

Nguyên nhân cơ bản là một bộ phận người dân, công nhân còn chủ quan, lơ là trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch như chưa tuân thủ nghiêm 5K, một số doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh thương mại, dịch vụ chưa bảo đảm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, của Tỉnh uỷ, sớm khống chế sự lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, bảo đảm an toàn sức khoẻ, tính mạng của nhân dân, đưa cuộc sống, sinh hoạt trở lại trạng thái bình thường mới, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo:

Từ 00 giờ ngày 22.11.2021 cho đến khi có thông báo mới, tạm dừng trên phạm vi toàn tỉnh các hoạt động kinh doanh dịch vụ quán bar, karaoke, vũ trường, massage, Internet, trò chơi điện tử.

Hạn chế các hoạt động tập trung không quá 20 người tại một thời điểm, như: dịch vụ ăn, uống không phục vụ quá 20 người cùng một thời điểm, bảo đảm giãn cách 1,5m giữa người với người; không phục vụ rượu bia, thức uống có cồn (khuyến khích bán mang về, giao hàng tận nhà); các hoạt động văn hoá, thể dục, thể thao; cưới, hỏi, hiếu hỉ, tang chế; nghi lễ tôn giáo, tín ngưỡng không quá 20 người cùng một thời điểm và bảo đảm tuân thủ 5K.

Các hoạt động tập trung trên 20 người cùng một thời điểm phải được phép của UBND các huyện, thị xã, thành phố.

– Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch.

Văn bản của UBND tỉnh nêu rõ: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch đã đề ra tại Kế hoạch số 3676/KH-UBND ngày 21.10.2021 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP và Công văn số 4002/UBND-KGVX ngày 11.11.2021 về việc thực hiện các biện pháp thích ứng linh hoạt trong trạng thái bình thường mới.

UBND các huyện, thị xã, thành phố quản lý chặt chẽ F0, F1 tại nhà; tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện “5K”; khai báo và kiểm tra việc thực hiện quét mã QR (nhất là tại các siêu thị, chợ…), xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng chống dịch: xét nghiệm và trả kết quả trên nền tảng xét nghiệm, tổ chức thực hiện việc quét mã QR tại các điểm vào ra nơi cộng cộng, ứng dụng nền tảng tiêm chủng trong việc lên kế hoạch tiêm và nhắn tin mời tiêm, tránh tập trung đông người, chen lấn tại điểm tiêm; ứng dụng nền tảng quản lý F0, F1 tại nhà.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm nội dung Kế hoạch số 3676/KH-UBND ngày 21.10.2021 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP và Công văn số 4002/UBND-KGVX ngày 11.11.2021 về việc thực hiện các biện pháp thích ứng linh hoạt trong trạng thái bình thường mới trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế; Hướng dẫn số 5344/SYT-NV, ngày 18.11.2021 của Sở Y tế.

Các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch trong cơ quan, đơn vị- nhất là bảo đảm tuân thủ 5K (không áp dụng hình thức “3 tại chỗ” tại đơn vị), đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động; tăng cường họp trực tuyến, bảo đảm giãn cách 1,5m giữa người với người họp trực tiếp nhưng không quá 30 người.

Đối với các cuộc họp, hội nghị có trên 30 người ở cấp nào thì phải được sự đồng ý của Chủ tịch UBND cấp đó; không tổ chức liên hoan, họp mặt. Yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động gương mẫu thực hiện và vận động người thân gia đình nghiêm túc chấp hành biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

– Đẩy mạnh công tác truyền thông phòng, chống dịch bệnh trong nhân dân.

UBND tỉnh đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội phối hợp với chính quyền các cấp tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác tuân thủ và thực hiện nghiêm biện pháp phòng, chống dịch bệnh; hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ tại các nơi bị phong toả, cách ly y tế.

Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận, kịp thời phản ánh những hoạt động của các lực lượng, đơn vị, địa phương trong công tác phòng, chống dịch, những hành vi vi phạm trong phòng, chống dịch Covid-19; phản bác thông tin, luận điệu xuyên tạc, sai trái của tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh và thông báo các hoạt động tạm dừng, hạn chế nêu trên để tổ chức, người dân biết chấp hành.

Căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh thực tế của tỉnh và từng địa phương, UBND tỉnh sẽ có chủ trương điều chỉnh giải pháp phòng, chống dịch bệnh cho phù hợp. Quá trình triển khai, thực hiện có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị, địa phương báo cáo Sở Chỉ huy, UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý kịp thời.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: No coppy !!