Nhóm hỗ trợ F0 tại nhà trên địa Bàn Tây Ninh

NHÓM HỖ TRỢ F0 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH.

Hãy tham gia nhóm để cập nhật thông tin


________________

– Huyện Gò Dầu

https://zalo.me/g/dsskxs266

– Huyện Châu Thành:

https://zalo.me/g/grzltl542

TỔNG HỢP CÁC NHÓM HỖ TRỢ F0 CỦA CÁC XÃ, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN CHÂU THÀNH, TÂY NINH

1. Nhóm Bác sĩ hỗ trợ F0 thị trấn Châu Thành
https://zalo.me/g/zowaqx480

2. Nhóm Bác sĩ hỗ trợ F0 xã Thanh Điền
https://zalo.me/g/nqhrgo837

3. Nhóm Bác sĩ hỗ trợ F0 xã An Bình
https://zalo.me/g/uhfvfu037

4. Nhóm Bác sĩ hỗ trợ F0 xã Ninh Điền
https://zalo.me/g/yfonfc109

5. Nhóm Bác sĩ hỗ trợ F0 xã Thái Bình
https://zalo.me/g/getsxv364

6. Nhóm Bác sĩ hỗ trợ F0 xã Trí Bình
https://zalo.me/g/tnnkbf966

7. Nhóm Bác sĩ hỗ trợ F0 xã An Cơ
https://zalo.me/g/zzmkuu656

8. Nhóm Bác sĩ hỗ trợ F0 xã Biên Giới
https://zalo.me/g/zbdrmi594

9. Nhóm Bác sĩ hỗ trợ F0 xã

Nhóm Bác sĩ hỗ trợ F0 xã

Nhóm Bác sĩ hỗ trợ F0 xã

Nhóm Bác sĩ hỗ trợ F0 xã

Nhóm Bác sĩ hỗ trợ F0 xã

Nhóm Bác sĩ hỗ trợ F0 xã

Nhóm Bác sĩ hỗ trợ F0 xã

– Huyện Bến Cầu:

https://zalo.me/g/kvefmx572

Nhóm hỗ trợ F0 chi tiết từng địa phương huyện Bến Cầu

1. Nhóm Bác sĩ hỗ trợ F0 thị trấn Bến Cầu
https://zalo.me/g/fwvyyk061

2. Nhóm Bác sĩ hỗ trợ F0 xã Long Phước
https://zalo.me/g/jfitxa430

3. Nhóm Bác sĩ hỗ trợ F0 xã Long Giang
https://zalo.me/g/ijywbw607

4. Nhóm Bác sĩ hỗ trợ F0 xã Long Khánh
https://zalo.me/g/bmkpue724

5. Nhóm Bác sĩ hỗ trợ F0 xã Long Chữ
https://zalo.me/g/hmwhsl140

6. Nhóm Bác sĩ hỗ trợ F0 xã An Thạnh
https://zalo.me/g/sntcpr216

7. Nhóm Bác sĩ hỗ trợ F0 xã Lợi Thuận
https://zalo.me/g/iyrrqh505

8. Nhóm Bác sĩ hỗ trợ F0 xã Tiên Thuận
https://zalo.me/g/kgmdld330

9. Nhóm Bác sĩ hỗ trợ F0 xã Long Thuận
https://zalo.me/g/yfzbpj048

 

 

– Huyện Dương Minh Châu:

https://zalo.me/g/akuxvw239

 

TỔNG HỢP CÁC NHÓM BÁC SĨ HỖ TRỢ F0 CÁC XÃ, THỊ TRẤN THUỘC HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU, TÂY NINH

+ Nhóm hỗ trợ F0 Thị trấn Dương Minh Châu:
https://zalo.me/g/kqjjgv098

+ Nhóm hỗ trợ F0 xã Suối Đá:
https://zalo.me/g/hopctz036

+ Nhóm hỗ trợ F0 xã Phan:
https://zalo.me/g/cpeuop886

+ Nhóm hỗ trợ F0 xã Bàu Năng:
https://zalo.me/g/frkovi620

+ Nhóm hỗ trợ F0 xã Chà Là:
https://zalo.me/g/loviib756

+ Nhóm hỗ trợ F0 xã Cầu Khởi:
https://zalo.me/g/xwvqki309

+ Nhóm hỗ trợ F0 xã Truông Mít: https://zalo.me/g/qanlov665

+ Nhóm hỗ trợ F0 xã Phước Ninh:
https://zalo.me/g/yyfpnz342

+ Nhóm hỗ trợ F0 xã Phước Minh:
https://zalo.me/g/tzugsp75

+ Nhóm hỗ trợ F0 xã Bến Củi:
https://zalo.me/g/hajxal456

+ Nhóm hỗ trợ F0 xã Lộc Ninh:
https://zalo.me/g/svsuag729

 

 

– Thị Xã Hoà Thành:

https://zalo.me/g/zbyryy907

TỔNG HỢP TẤT CẢ CÁC NHÓM Y, BÁC SĨ, CHÍNH QUYỀN CÁC XÃ PHƯỜNG THUỘC THỊ XÃ HOÀ THÀNH HỖ TRỢ F0 TRÊN ĐỊA BÀN.

 

1. Nhóm hỗ trợ F0 Phường Long Hoa
https://zalo.me/g/wgxkoe560

2. Nhóm hỗ trợ F0 Long Thành Trung
https://zalo.me/g/jrtpez311

3. Nhóm hỗ trợ F0 Phường Hiệp Tân
https://zalo.me/g/pgcori966

4. Nhóm hỗ trợ F0 Phường Long Thành Nam
https://zalo.me/g/yzgvka642

5. Nhóm hỗ trợ F0 xã Long Thành Bắc
https://zalo.me/g/jdlwbn052

6. Nhóm hỗ trợ F0 xã Trường Đông
https://zalo.me/g/xmyhhi130

7. Nhóm hỗ trợ F0 xã Trường Tây
https://zalo.me/g/hdgeje525

8. Nhóm hỗ trợ F0 xã Trường Hoà
https://zalo.me/g/qwcirb026

– Thị xã Trảng Bàng:

https://zalo.me/g/xggmfv300

CÁC NHÓM Y, BÁC SĨ, CHÍNH QUYỀN CÁC XÃ PHƯỜNG THUỘC THỊ XÃ TRẢNG BÀNG HỖ TRỢ F0 TRÊN ĐỊA BÀN.

1. Nhóm Bác sĩ hỗ trợ F0 xã Phước Bình
https://zalo.me/g/jgmqtl905
2. Nhóm Bác sĩ hỗ trợ F0 xã Phước Chỉ
https://zalo.me/g/tzobds378
3.Nhóm Bác sĩ hỗ trợ F0 xã Đôn Thuận
https://zalo.me/g/fvyagf263
4. Nhóm Bác sĩ hỗ trợ F0 xã Hưng Thuận
https://zalo.me/g/fjudhy472
5. Nhóm Bác sĩ hỗ trợ F0 phường An Tịnh
https://zalo.me/g/bgouaw867
6. Nhóm Bác sĩ hỗ trợ F0 phường Trảng Bàng
https://zalo.me/g/xggmfv300
7. Nhóm Bác sĩ hỗ trợ F0 phường Lộc Hưng
https://zalo.me/g/ovyjmk196
8. Nhóm Bác sĩ hỗ trợ F0 phường Gia Lộc
https://zalo.me/g/jnowfa432
9. Nhóm Bác sĩ hỗ trợ F0 phường An Hoà
https://zalo.me/g/pzxclw650
10. Nhóm Bác sĩ hỗ trợ F0 phường Gia Bình
https://zalo.me/g/rtjnuv682

NHÓM HỖ TRỢ F0 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ TÂY NINH

Phường 1

https://zalo.me/g/cxeunl820

Phường 2

https://zalo.me/g/lbexbi428

Phường 3

https://zalo.me/g/gapjoc983

Phường 4

https://zalo.me/g/pnsqrn088

Phường Hiệp Ninh

https://zalo.me/g/gffxug650

Phường Ninh Sơn

https://zalo.me/g/lnmsyh588

Phường Ninh Thạnh

https://zalo.me/g/cpoehd760

Xã Bình Minh

https://zalo.me/g/rccezk386

Xã Tân Bình

https://zalo.me/g/rpngzg389

Xã Thạnh Tân

https://zalo.me/g/ymjemn360

Tiếp tục cập nhật…

 

Theo Tự Hào Tây Ninh – Nguyễn Thị Thu Cúc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: No coppy !!