Lịch ngừng cung cấp điện sửa chữa và nâng cấp đường dây từ 21-27/3/2022

Trong các ngày từ 21/3/2022 đến 27/3/2022, Công ty Điện lực Tây Ninh sẽ tạm ngưng cung cấp điện các khu vực sau để sửa chữa, nâng cấp thiết bị và bảo trì lưới điện

 

Trong các ngày từ 21/3/2022 đến 27/3/2022, Công ty Điện lực Tây Ninh sẽ tạm ngưng cung cấp điện các khu vực sau để sửa chữa, nâng cấp thiết bị và bảo trì lưới điện:

THÀNH PHỐ TÂY NINH :

Ngày 21/3/2022: Ấp Bàu Lùn xã Bình Minh từ 08giờ đến 17giờ.Ngày 22/3/2022: Khu phố 5 phường 1; khu phố 1 phường 2 từ 08giờ đến 17giờ.Ngày 23/3/2022: Khu phố 2 phường 1; khu phố 6 phường 3 từ 08giờ đến 17giờ.Ngày 24/3/2022: Khu phố 2 phường 3 và khu phố Ninh Phúc phường Ninh Thạnh từ 08giờ đến 17giờ.Ngày 26/3/2022: Khu phố 3, 4 phường 1từ 08giờ đến 17giờ.

THỊ XÃ HÒA THÀNH :

Ngày 21/3/2022: Khu phố Long Chí phường Long Thành Trung từ 08giờ đến 17giờ.Ngày 23/3/2022: Tổ 10, 11, 12 khu phố 1 phường Long Hoa và ấp Trường Huệ, Trường An xã Trường Tây từ 08giờ đến 17giờ.Ngày 26/3/2022: Tổ 17 khu phố 1 phường Long Hoa và khu phố Long Thời phường Long Thành Bắc từ 08giờ đến 17giờ.

THỊ XÃ TRẢNG BÀNG :

Ngày 21/3/2022: Khu phố Tân Lộc phường Gia Lộc từ 07giờ30 đến 17giờ.Ngày 22/3/2022: Ấp Sóc Lào xã Đôn Thuận và ấp Tân Thuận xã Hưng Thuận từ 07giờ30 đến 17giờ. Ấp Bình Quới xã Phước Bình từ 13giờ30 đến 17giờ.Ngày 23/3/2022: Khu phố Lộc Châu phường Lộc Hưng từ 07giờ30 đến 17giờ.Ngày 24/3/2022: Khu phố Gia Tân, Lộc Trát, Lộc Khê phường Gia Lộc từ 07giờ30 đến 17giờ.Ngày 25/3/2022: Khu phố An Hội, Hòa Hội phường An Hòa từ 07giờ30 đến 17giờ.Ngày 26/3/2022: Khu phố Gia Huỳnh phường Trảng Bàng và khu phố An Bình phường An Tịnh từ 07giờ30 đến 17giờ.

HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU :

Ngày 22/3/2022: Tổ 8 ấp Phước An xã Phước Ninh từ 08giờ đến 17giờ.Ngày 24/3/2022: Tổ 10 ấp Thuận Tân xã Truông Mít từ 08giờ đến 17giờ.Ngày 26/3/2022:Tổ 8, 10 ấp Ninh Hưng 1 xã Chà Là từ 08giờ đến 17giờ.

HUYỆN CHÂU THÀNH :

Ngày 21/3/2022: Ấp Cầy Xiêng xã Đồng Khởi từ 08giờ đến 11giờ30. Ấp Bưng Rò xã Hòa Hội từ 13giờ30 đến 17giờ.Ngày 23/3/2022: Ấp Thanh Hòa xã Thanh Điền từ 08giờ đến 11giờ30.Ngày 24/3/2022: Khu phố 2 Thị trấn; ấp Cầu Trường xã Hảo Đước và ấp Suối Dộp xã Thái Bình từ 08giờ đến 11giờ30. Ấp Bình Lương xã Đồng Khởi từ 08giờ đến 17giờ. Tổ 7, 8 ấp Suối Muồn xã Thái Bình và ấp Nam Bến Sỏi xã Thành Long từ 13giờ30 đến 17giờ.Ngày 25/3/2022: Ấp Thanh Phước xã Thanh Điền và ấp Suối Muồn (trừ tổ 7, 8) xã Thái Bình từ 08giờ đến 11giờ30.Ngày 26/3/2022: Khu phố 4 Thị trấn và ấp Tam Hạp xã Thái Bình từ 08giờ đến 11giờ30. Ấp Thanh An xã An Bình từ 08giờ đến 17giờ.

HUYỆN GÒ DẦU :

Ngày 21/3/2022: Ấp Cây Xoài xã Thanh Phước và ấp Bến Mương xã Thạnh Đức từ 08giờ đến 17giờ.Ngày 23/3/2022: Ấp Bông Trang, Bến Chò, Bến Rộng xã Thạnh Đức từ 07giờ đến 17giờ.Ngày 24/3/2022: Ấp Phước Đức A xã Phước Đông từ 08giờ đến 17giờ.Ngày 25/3/2022: Ấp Phước An xã Phước Thạnh từ 08giờ đến 17giờ.Ngày 26/3/2022: Ấp Phước Hội xã Phước Thạnh từ 08giờ đến 17giờ.

HUYỆN BẾN CẦU :

Ngày 21/3/2022: Ấp Thuận Tây xã Lợi Thuận từ 08giờ đến 11giờ30. Ấp Thuận Hòa xã Lợi Thuận và ấp A xã Tiên Thuận từ 13giờ30 đến 17giờ.Ngày 22/3/2022: Ấp Voi xã An Thạnh từ 08giờ đến 11giờ30. Ngày 23/3/2022: Ấp Chánh xã An Thạnh từ 08giờ đến 17giờ.Ngày 24/3/2022: Ấp Long Bình xã Long Chữ từ 08giờ đến 11giờ30.Ngày 25/3/2022: Ấp B xã Tiên Thuận từ 08giờ đến 11giờ30. Khu phố 3 Thị trấn từ 08giờ đến 17giờ.Ngày 26/3/2022: Ấp Rừng Dầu xã Tiên Thuận từ 08giờ đến 11giờ30. Khu phố 2 Thị trấn từ 08giờ đến 17giờ.

HUYỆN TÂN CHÂU :

Ngày22/3/2022: Ấp Tân Tiến, Tân Xuân xã Tân Phú và ấp Tân Đông xã Tân Hưng từ 08giờ đến 17giờ.Ngày 23/3/2022: Ấp Hội An xã Tân Hội từ 08giờ đến 17giờ.Ngày 24/3/2022: Ấp Hội Thành xã Tân Hội từ 08giờ đến 17giờ.Ngày 26/3/2022: Ấp 2 xã Suối Ngô và ấp Thạnh Hòa xã Thạnh Đông từ 08giờ đến 17giờ.

HUYỆN TÂN BIÊN :

Ngày 21/3/2022: Khu phố 4 Thị trấn từ 08giờ đến 11giờ30.

Xin thông báo thời gian dự kiến mất điện để người dân, doanh nghiệp bố trí kế hoạch sinh hoạt và làm việc phù hợp. Lưu ý thời gian đóng điện lại các khu vực nêu trên có thể sớm hơn so với thời gian dự kiến. Để có thể biết thông tin chính xác có thể truy cập vào website Trung tâm chăm sóc khách hàng của Tổng công ty Điện lực miền Nam tại địa chỉ

https://cskh.evnspc.vn/Home/IndexSPC

vào mục Tra Cứu/Lịch ngừng giảm cung cấp điện và sử dụng mã khách hàng của mình (ký hiệu PB05xxxxxxxxx được cung cấp trên biên nhận hóa đơn thanh toán tiền điện) để tra cứu hoặc điện thoại đến Tổng đài chăm sóc khách hàng theo số 19001006, 19009000.

Theo https://rd.zapps.vn/detail/1208242721877709843?id=82ff7a533a16d3488a07&pageId=1208242721877709843&broadcastId=0be717d53690dfce8681&zarsrc=33&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: No coppy !!