Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày (16-22/10)

Thành Phố Tây Ninh
Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
Điện lực Thành Phố Tây Ninh 22/10/2021 08:00:00 17:00:00 Khu phố 6 phường III Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Điện lực Thành Phố Tây Ninh 21/10/2021 08:00:00 17:00:00 Khu phố Ninh Tân phường Ninh Sơn; khu phố Ninh Hòa phường Ninh Thạnh Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Điện lực Thành Phố Tây Ninh 20/10/2021 08:00:00 17:00:00 Khu phố Ninh An phường Ninh Sơn Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Điện lực Thành Phố Tây Ninh 19/10/2021 08:00:00 17:00:00 Khu phố Ninh Phúc phường Ninh Thạnh Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Điện lực Thành Phố Tây Ninh 19/10/2021 08:00:00 17:00:00 Khu phố Ninh Thành phường Ninh Sơn; ấp Tân Hòa xã Tân Bình Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Điện lực Thành Phố Tây Ninh 22/10/2021 08:00:00 17:00:00 Khu phố Hiệp Thạnh phường Hiệp Ninh; khu phố Ninh Đức phường Ninh Thạnh Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Điện lực Thành Phố Tây Ninh 19/10/2021 07:00:00 17:00:00 Khu phố Ninh Thọ, Ninh An, Ninh Lộc phường Ninh Sơn Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Điện lực Thành Phố Tây Ninh 16/10/2021 08:00:00 17:00:00 Trạm chuyên dùng khách hàng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Thành Phố Tây Ninh 18/10/2021 08:00:00 17:00:00 Khu phố Hiệp Nghĩa phường Hiệp Ninh; khu phố Ninh Phước phường Ninh Thạnh Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Điện lực Thành Phố Tây Ninh 16/10/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Tân Tân Lập xã Tân Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Thành Phố Tây Ninh 18/10/2021 08:00:00 17:00:00 Khu phố 5 phường III Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Điện lực Thành Phố Tây Ninh 22/10/2021 08:00:00 17:00:00 Khu phố Ninh Lộc phường Ninh Sơn Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Điện lực Thành Phố Tây Ninh 16/10/2021 06:20:00 17:00:00 Khu phố 4, 5, 6 phường IV Thay dây hạ áp, ép lèo hạ áp
 • Huyện Gò Dầu
  Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
  Điện lực Gò Dầu 22/10/2021 08:00:00 17:00:00 Khu phố Nội Ô B, Khu phố Thanh Bình A Thị trấn Gò Dầu Ấp Cẩm Long xã Cẩm Giang Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
  Điện lực Gò Dầu 16/10/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Giữa xã Hiệp Thạnh Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
  Điện lực Gò Dầu 20/10/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Chánh, Cây Da, Xóm Bố xã Hiệp Thạnh; Ấp Phước Bình, Phước An, Phước Hội, Phước Tây xã Phước Thạnh; Bàu Vừng xã Phước Trạch Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
  Điện lực Gò Dầu 18/10/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Cây Nính, Bàu Vừng xã Phước Trạch Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  Điện lực Gò Dầu 21/10/2021 08:00:00 17:00:00 Khu phố Thanh Bình C, Thanh Hà Thị trấn Gò Dầu Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
  Điện lực Gò Dầu 20/10/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp 6 xã Bàu Đồn Bùi Thị Hồng Trường Mẫu Giáo Phước Đông Cơ Sở Hàn Tiện Công Xuân Minh Hàn Tiện Nguyễn Văn Thôi Đèn Đường T42/107B/49A Đèn Đường T42/107B/57/27 Đèn Đường T42/107B/18 Đèn Đường Thanh Phước 1 Đèn Đường Lê Hồng Phong Đèn Đường Dương Văn Nốt Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Huyện Trảng Bàng
  Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
  Điện lực Trảng Bàng 19/10/2021 07:30:00 17:00:00 Khu phố Lộc Khê phường Gia Lộc; khu phố Lộc Thanh, Lộc Hòa, phường Lộc Hưng Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
  Điện lực Trảng Bàng 21/10/2021 07:30:00 17:00:00 Ấp Trảng Sa, Trảng Cỏ, Thuận Lợi, Bến Kinh xã Đôn Thuận Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
  Điện lực Trảng Bàng 18/10/2021 07:30:00 17:00:00 Khu phố An Quới phường An Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  Điện lực Trảng Bàng 22/10/2021 07:30:00 17:00:00 Khu phố Hòa Hội, Hòa Lợi phường An Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  Điện lực Trảng Bàng 20/10/2021 07:30:00 17:00:00 Khu phố Lộc Khê phường Gia Lộc Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
  Điện lực Trảng Bàng 16/10/2021 07:30:00 17:00:00 Khu phố An Đước, Suối Sâu phường An Tịnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  Điện lực Trảng Bàng 22/10/2021 07:30:00 17:00:00 Khu phố An Hội phường An Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  Điện lực Trảng Bàng 16/10/2021 07:30:00 17:00:00 Khu phố An Đước phường An Tịnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  Điện lực Trảng Bàng 17/10/2021 07:00:00 18:00:00 Đường số 8 KCN Trảng Bàng; khu phố Suối Sâu phường An Tịnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  Điện lực Trảng Bàng 18/10/2021 07:30:00 17:00:00 Khu phố An Phú phường An Tịnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Huyện Tân Châu
  Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
  Điện lực Tân Châu 20/10/2021 08:00:00 11:30:00 Trại giam Cây Cầy 1 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  Điện lực Tân Châu 20/10/2021 08:00:00 11:30:00 Công ty TNHH TM DV và SX Bá Vương 1 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  Điện lực Tân Châu 21/10/2021 13:30:00 17:00:00 HTĐĐ Ranh giới Việt Nam – Campuchia (Điểm đo Vạc Sa) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  Điện lực Tân Châu 20/10/2021 08:00:00 11:30:00 Nguyễn Quang Thuận Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  Điện lực Tân Châu 17/10/2021 04:00:00 17:00:00 Công ty Thanh Thanh Xuân Cắt điện để phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia.
  Điện lực Tân Châu 20/10/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Trảng Trai xã Tân Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  Điện lực Tân Châu 17/10/2021 04:00:00 17:00:00 Ấp Hội Thắng xã Tân Hội Cắt điện để phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia.
  Điện lực Tân Châu 20/10/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Tân Tây xã Tân Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  Điện lực Tân Châu 20/10/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Cây Khế xã Tân Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  Điện lực Tân Châu 22/10/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Tân Xuân xã Tân Phú Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  Điện lực Tân Châu 17/10/2021 04:00:00 17:00:00 Thị trấn Tân Châu, xã Suối Dây, Cắt điện để phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia.
  Điện lực Tân Châu 20/10/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp 4 xã Suối Ngô Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  Điện lực Tân Châu 20/10/2021 13:30:00 17:00:00 Công ty CP đăng kiểm Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  Điện lực Tân Châu 21/10/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp 2 xã suối Dây Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  Điện lực Tân Châu 17/10/2021 04:00:00 17:00:00 Thị trấn Tân Châu, xã Tân Hiệp, Tân Hội, Cắt điện để phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia.
  Điện lực Tân Châu 20/10/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Trảng Trai xã Tân Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  Điện lực Tân Châu 20/10/2021 13:30:00 17:00:00 Công ty TNHH ĐT TM Bảu Trung Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  Điện lực Tân Châu 17/10/2021 04:00:00 17:00:00 xã Suối Dây, Tân Thành Cắt điện để phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia.
  Điện lực Tân Châu 20/10/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Trảng Trai xã Tân Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  Điện lực Tân Châu 20/10/2021 13:30:00 17:00:00 Công ty TNHH DV & TM Năng Lượng Xanh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  Điện lực Tân Châu 21/10/2021 08:30:00 11:30:00 HTĐĐ Ranh giới Việt Nam – Campuchia (Điểm đo Chàng Riệc) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  Điện lực Tân Châu 20/10/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Cây Khế xã Tân Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  Điện lực Tân Châu 17/10/2021 04:00:00 17:00:00 Ấp Thạnh Hưng xã Thạnh Đông Cắt điện để phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia.
  Điện lực Tân Châu 20/10/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp 4 xã Suối Ngô Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  Điện lực Tân Châu 17/10/2021 04:00:00 17:00:00 Thị trấn Tân Châu, xã Thạnh Đông, Tân Hội Cắt điện để phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia.
  Điện lực Tân Châu 20/10/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp 4 xã Suối Ngô Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  Điện lực Tân Châu 17/10/2021 04:00:00 17:00:00 Xã Tân Hội, Tân Đông, Tân Hà Cắt điện để phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia.
  Điện lực Tân Châu 20/10/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp 4 xã Suối Ngô Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  Điện lực Tân Châu 20/10/2021 13:30:00 17:00:00 Công ty TNHH gỗ Nguyên Phương 2 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  Điện lực Tân Châu 17/10/2021 04:00:00 17:00:00 xã Suối Ngô , Tân Hòa Cắt điện để phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia.
  Điện lực Tân Châu 20/10/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Trảng Trai xã Tân Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  Điện lực Tân Châu 20/10/2021 13:30:00 17:00:00 Công ty TNHH ĐT XD TM Xử lý MT Xanh Toàn Cầu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  Điện lực Tân Châu 22/10/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Thạnh Hiệp xã Thạnh Đông Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  Điện lực Tân Châu 20/10/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Cây Khế xã Tân Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  Điện lực Tân Châu 20/10/2021 08:00:00 11:30:00 Xưởng cưa huyện ủy Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  Điện lực Tân Châu 16/10/2021 09:15:00 10:20:00 Ấp Hội Thành xã tân Hội Thay công tơ hỏng
 • Huyện Châu Thành
  Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
  Điện lực Châu Thành 17/10/2021 03:30:00 18:00:00 DNTN Sầm Hên Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
  Điện lực Châu Thành 19/10/2021 13:30:00 14:30:00 Ấp Bến Cừ xã Ninh Điền Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
  Điện lực Châu Thành 19/10/2021 15:30:00 17:00:00 Ấp Nam Bến Sỏi xã Thành Long Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
  Điện lực Châu Thành 21/10/2021 16:00:00 17:00:00 Ấp Tân Long xã Biên Giới Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
  Điện lực Châu Thành 17/10/2021 03:30:00 18:00:00 DNTN Bình Minh Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
  Điện lực Châu Thành 16/10/2021 07:00:00 17:00:00 Ấp Thanh Sơn, ấp Thanh Hùng xã Thanh Điền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  Điện lực Châu Thành 21/10/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Tân Long xã Biên Giới Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
  Điện lực Châu Thành 18/10/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Bưng Rò xã Hoà Hội Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
  Điện lực Châu Thành 19/10/2021 07:30:00 08:30:00 Ấp Trà Sim xã Ninh Điền Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
  Điện lực Châu Thành 22/10/2021 08:00:00 11:30:00 Ấp Sa Nghe xã An Cơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  Điện lực Châu Thành 17/10/2021 03:30:00 18:00:00 Công ty TNHH SX-TM GNG Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
  Điện lực Châu Thành 19/10/2021 15:30:00 17:30:00 Ấp Nam Bến Sỏi xã Thành Long Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
  Điện lực Châu Thành 19/10/2021 07:30:00 08:30:00 Ấp Thanh Sơn xã Thanh Điền Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
  Điện lực Châu Thành 22/10/2021 13:30:00 17:00:00 Ấp Sa Nghe xã An Cơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  Điện lực Châu Thành 16/10/2021 07:00:00 17:00:00 Ấp Long Đại xã Long Vĩnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  Điện lực Châu Thành 17/10/2021 03:30:00 18:00:00 DNTN Hồng Phát Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
  Điện lực Châu Thành 21/10/2021 08:00:00 10:00:00 Ấp Tân Long xã Biên Giới Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
  Điện lực Châu Thành 22/10/2021 13:30:00 17:00:00 Ấp Phước Hòa xã Phước Vinh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Huyện Dương Minh Châu
  Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
  Điện lực Dương Minh Châu 22/10/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Phước Lộc A và Phước Bình xã Phước Minh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  Điện lực Dương Minh Châu 20/10/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp 4 xã Bến Củi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  Điện lực Dương Minh Châu 22/10/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Phước Lộc A và Phước Bình xã Phước Minh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  Điện lực Dương Minh Châu 20/10/2021 08:00:00 11:30:00 Ấp 4 xã Bến Củi Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
  Điện lực Dương Minh Châu 16/10/2021 06:30:00 07:00:00 Tổ 12 ấp Thuận Hòa và tổ 1 ấp Thuận Phước xã Truông Mít Cắt điện để phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia.
  Điện lực Dương Minh Châu 19/10/2021 08:00:00 17:00:00 Tổ 7, 11 ấp Phước Bình 1 xã Suối Đá Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  Điện lực Dương Minh Châu 21/10/2021 08:00:00 17:00:00 Tổ 8, 9 ấp Bình Linh xã Chà Là Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  Điện lực Dương Minh Châu 16/10/2021 17:00:00 17:30:00 Tổ 12 ấp Thuận Hòa và tổ 1 ấp Thuận Phước xã Truông Mít Cắt điện để phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia.
  Điện lực Dương Minh Châu 19/10/2021 08:00:00 11:30:00 Tổ 12 ấp Thuận Hòa xã Truông Mít và Tổ 25, 27 ấp Khởi Trung xã Cầu Khởi Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
  Điện lực Dương Minh Châu 16/10/2021 06:30:00 17:30:00 Ấp Thuận Hòa (trừ tổ 12) và Thuận Phước (trừ tổ 1) xã Truông Mít; xã Lộc Ninh (trừ ấp Lộc Hiệp, Lộc Thuận) Cắt điện để phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia.
  Điện lực Dương Minh Châu 16/10/2021 08:14:00 15:00:00 Ấp Ninh Phú xã Bàu Năng Di dời trụ hạ áp mở rộng đường giao thông, lắp phụ kiện, sang thùng điện kế, làm gọn lưới hạ áp, thu hồi trụ
  Điện lực Dương Minh Châu 16/10/2021 05:50:00 05:50:00 Tổ 2 khu phố 4 Thị trấn; ấp Lộc Hiệp, Lộc Thuận xã Lộc Ninh; ấp Phước An xã Phước Ninh và các xã: Bến Củi, Phước Minh. Cắt điện chuyển điện, do sự cố mưa giông nghiêng trụ gần C41 trạm 110 kV Thạnh Đức
 • Huyện Tân Biên
  Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
  Điện lực Tân Biên 17/10/2021 04:00:00 18:00:00 Thị trấn Tân Biên; ấp Thạnh Nam, xã Thạnh Tây; ấp Cầu xã Tân Phong Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải
  Điện lực Tân Biên 17/10/2021 04:00:00 18:00:00 Khu phố 3, 7 thị trấn; ấp Cầu xã Tân Phong; ấp Hòa Đông B, xã Hòa Hiệp Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải
  Điện lực Tân Biên 20/10/2021 08:30:00 09:30:00 Công ty TNHH TM DV Dương Minh Hiếu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  Điện lực Tân Biên 17/10/2021 04:00:00 18:00:00 Khu phố 1, 2, 7 thị trấn; các xã Thạnh Tây, Tân Bình, Tân Lập Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải
  Điện lực Tân Biên 21/10/2021 13:30:00 14:15:00 TT Nước Sạch và VSMTNT (ấp 4,Trà Vong-T.212/10/1) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  Điện lực Tân Biên 19/10/2021 10:00:00 10:45:00 Đồn Biên Phòng Chàng Riệc (Chốt cứ 24) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  Điện lực Tân Biên 17/10/2021 04:00:00 18:00:00 Khu phố 1, 2, 7 thị trấn; các xã Thạnh Tây, Tân Lập Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải
  Điện lực Tân Biên 20/10/2021 09:30:00 10:30:00 Đồn Biên Phòng Tân Phú Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  Điện lực Tân Biên 19/10/2021 11:00:00 11:30:00 Trung Tâm Viễn Thông Tân Biên – Viễn Thông Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  Điện lực Tân Biên 19/10/2021 15:00:00 15:45:00 Nguyễn Văn Thắm Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  Điện lực Tân Biên 20/10/2021 08:00:00 08:45:00 Cty TNHH MTV Nguyễn Huỳnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  Điện lực Tân Biên 21/10/2021 08:30:00 09:15:00 TT Nước Sạch và VSMTNT (tập trung Tân Phong – T.153B/1) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  Điện lực Tân Biên 18/10/2021 08:00:00 17:00:00 Tổ 1 ấp Dinh, xã Mỏ Công Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  Điện lực Tân Biên 20/10/2021 14:00:00 14:45:00 TT Nước sạch và VSMTNT (Tân Bình) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  Điện lực Tân Biên 20/10/2021 16:00:00 17:00:00 DNTN Huỳnh NhưTT Nước Sạch và VSMTNT (xã Tân Lập) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  Điện lực Tân Biên 22/10/2021 15:45:00 16:45:00 Cơ sở Lê Văn Quý Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  Điện lực Tân Biên 22/10/2021 10:30:00 11:15:00 Xí nghiệp thủy lợi Tân Biên Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  Điện lực Tân Biên 20/10/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp 4 xã Trà Vong Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  Điện lực Tân Biên 20/10/2021 13:30:00 14:30:00 DNTN Dánh Oanh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  Điện lực Tân Biên 22/10/2021 13:30:00 15:30:00 DNTN Tân Lập I,II – Chi nhánh 2 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  Điện lực Tân Biên 19/10/2021 09:00:00 09:45:00 DNTN Phi Hùng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  Điện lực Tân Biên 19/10/2021 10:00:00 10:45:00 Cơ sở Phạm Huy Hùng (Lò bánh mì) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  Điện lực Tân Biên 22/10/2021 08:00:00 17:00:00 Tổ 4 ấp Tân Thạnh, xã Tân Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  Điện lực Tân Biên 19/10/2021 11:00:00 11:30:00 Nguyễn Văn Còn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  Điện lực Tân Biên 20/10/2021 08:00:00 08:45:00 Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tân Biên Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  Điện lực Tân Biên 22/10/2021 08:00:00 17:00:00 Tổ 6, ấp Tân Tiến, xã Tân Lập Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  Điện lực Tân Biên 20/10/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp 4 xã Trà Vong Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  Điện lực Tân Biên 20/10/2021 14:45:00 15:45:00 DNTN Huỳnh Như Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  Điện lực Tân Biên 19/10/2021 08:00:00 17:00:00 Tổ 1 ấp 1 xã Trà Vong Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  Điện lực Tân Biên 20/10/2021 09:45:00 10:45:00 Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Tính Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  Điện lực Tân Biên 20/10/2021 11:00:00 11:30:00 Cơ sở Hùng Phát Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  Điện lực Tân Biên 21/10/2021 09:30:00 10:15:00 TT Nước Sạch và VSMTNT (xã Mỏ Công) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  Điện lực Tân Biên 21/10/2021 14:30:00 15:15:00 Cty TNHHMTV KTT/LỢI D/TIẾNG-P/HÒA Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  Điện lực Tân Biên 22/10/2021 08:00:00 17:00:00 Tổ 6, ấp Tân Tiến, xã Tân Lập Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  Điện lực Tân Biên 21/10/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Suối Ông Đình xã Trà Vong Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  Điện lực Tân Biên 17/10/2021 04:00:00 18:00:00 Xã Thạnh Bình, Ấp Suối Mây, xã Thạnh Bắc Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải
  Điện lực Tân Biên 19/10/2021 14:00:00 14:45:00 Xí nghiệp thủy lợi Tân Biên Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  Điện lực Tân Biên 20/10/2021 10:45:00 11:30:00 Ban Quản lý chợ và các bến bãi huyện Tân Biên Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  Điện lực Tân Biên 21/10/2021 10:30:00 11:15:00 Trung Tâm Viễn Thông Tân Biên – Viễn Thông Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  Điện lực Tân Biên 22/10/2021 08:30:00 09:15:00 Nguyễn Thành Trung Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  Điện lực Tân Biên 17/10/2021 04:00:00 18:00:00 Xã Thạnh Bình, Ấp Thạnh Hiệp, xã Thạnh Bắc Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải
  Điện lực Tân Biên 22/10/2021 09:30:00 10:15:00 Trung Tâm Viễn Thông Tân Biên – Viễn Thông Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  Điện lực Tân Biên 20/10/2021 15:00:00 15:45:00 HTT Phạm Duy Phương Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  Điện lực Tân Biên 21/10/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Suối Ông Đình xã Trà Vong Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  Điện lực Tân Biên 21/10/2021 15:30:00 16:30:00 Cty TNHH MTV KT Thủy Lợi Dầu Tiếng-Phước Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  Điện lực Tân Biên 16/10/2021 09:09:00 09:09:00 SCADA SCADA
  Điện lực Tân Biên 16/10/2021 09:40:00 17:00:00 ấp Cầu xã Tân Phong Nâng công suất TBA từ 25kVA lên 75kVA, xử lý MBA qúa tải
 • Thị Xã Hoà Thành
  Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
  Điện lực Hoà Thành 20/10/2021 08:00:00 17:00:00 Khu phố Hiệp An phường Hiệp Tân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  Điện lực Hoà Thành 21/10/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Long Yên xã Long Thành Nam Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  Điện lực Hoà Thành 20/10/2021 08:00:00 17:00:00 Khu phố Sân Cu phường Long Thành Bắc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  Điện lực Hoà Thành 22/10/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Long Hải xã Trường Tây Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  Điện lực Hoà Thành 20/10/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Trường Xuân xã Trường Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  Điện lực Hoà Thành 19/10/2021 08:00:00 17:00:00 Khu phố Hiệp Hòa phường Hiệp Tân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  Điện lực Hoà Thành 20/10/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Trường Xuân xã Trường Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  Điện lực Hoà Thành 20/10/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Trường Xuân xã Trường Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  Điện lực Hoà Thành 16/10/2021 06:00:00 17:00:00 Khu phố Hiệp Hòa, Hiệp An phường Hiệp Tân Cắt điện để phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia.
 •                                Huyện Bến Cầu

  Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
  Điện lực Bến Cầu 21/10/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Bình Hòa ã Phước Bình thị xã Trảng Bàng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  Điện lực Bến Cầu 16/10/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Voi xã An Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  Điện lực Bến Cầu 22/10/2021 08:00:00 13:30:00 Ấp Long Cường xã Long Khánh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  Điện lực Bến Cầu 19/10/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Long Tân xã Long Giang Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  Điện lực Bến Cầu 20/10/2021 08:00:00 11:30:00 Khu phố 3 thị trấn Bến Cầu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Nguồn: https://www.cskh.evnspc.vn/DichVuTTCSKH/DichVuTTCSKHSPC?index=7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: No coppy !!