Lịch Cúp Điện Tại Tây Ninh từ 6/12 Đến 12/12/2021

 

LỊCH CÚP ĐIỆN TẠI TÂY NINH TỪ 5/12 Đến 12/12/2021

Điện Lực Tây Ninh : https://pctayninh.evnspc.vn/


THÀNH PHỐ TÂY NINH

 

Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
07/12/2021 08:00:00 17:00:00 Khu phố Ninh Hòa phường Ninh Thạnh Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
09/12/2021 08:00:00 17:00:00 Khu phố Ninh Hoà phường Ninh Thạnh Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
11/12/2021 08:00:00 11:30:00 Khu phố 2 phường 3 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/12/2021 08:00:00 17:00:00 Khu phố Hiệp Bình Phường Hiệp Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/12/2021 08:00:00 17:00:00 Khu phố Ninh Lợi phường Ninh Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/12/2021 08:00:00 11:30:00 Khu phố 5 phường 4 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/12/2021 08:00:00 17:00:00 ấp Đồng Cỏ Đỏ xã Bình Minh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/12/2021 08:00:00 11:30:00 Khu phố 1,2 phường IV Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/12/2021 08:00:00 17:00:00 Khu phố Ninh Lộc Phường Ninh Sơn Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
09/12/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Bình Trung xã Bình Minh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/12/2021 08:00:00 17:00:00 Khu phố Ninh Lợi, Ninh Đức phường Ninh Thạnh Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
12/12/2021 08:00:00 17:00:00 Khu phố Ninh Tân phường Ninh Sơn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/12/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Trà Hiệp xã Trà Vong Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/12/2021 13:30:00 17:00:00 Khu phố 1 phường 3 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07/12/2021 08:00:00 17:00:00 Khu phố Ninh Thọ phường Ninh Sơn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/12/2021 08:00:00 17:00:00 Khu phố Ninh Lợi phường Ninh Thạnh Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
11/12/2021 08:00:00 11:30:00 Khu phố 6 phường 3 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/12/2021 08:00:00 17:00:00 Tổ 4 Ấp Giồng Cà xã Bình Minh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/12/2021 08:00:00 17:00:00 Khu phố Hiệp Lễ phường Hiệp Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/12/2021 08:00:00 17:00:00 Khu phố Ninh Tân phường Ninh Sơn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/12/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Giồng Cà xã Bình Minh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/12/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Giồng Tre xã Bình Minh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/12/2021 13:30:00 17:00:00 Khu phố Hiệp Thạnh, Hiệp Lễ phường Hiệp Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/12/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Thạnh Hiệp xã Thạnh Tân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/12/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Giồng Tre xã Bình Minh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/12/2021 07:00:00 17:00:00 Khu phố 4, 5, 6 phường IV Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/12/2021 08:00:00 17:00:00 Khu phố Ninh Đức phường Ninh Thạnh Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
11/12/2021 13:30:00 17:00:00 Khu phố Hiệp Thạnh phường Hiệp Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/12/2021 08:00:00 17:00:00 Tổ 5 ấp Giồng Cà xã Bình Minh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/12/2021 08:00:00 17:00:00 Tổ 7 Ấp Giồng Cà xã Bình Minh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

 

HUYỆN GÒ DẦU

 

Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
08/12/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Phước An xã Phước Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06/12/2021 08:00:00 17:00:00 Nguyễn Hoàng Dũng Lê Văn Ân Ấp Rộc B, Bến Mương xã Thạnh Đức Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/12/2021 00:00:00 17:00:00 Ấp Xóm Đồng xã Thanh Phước Ấp Cây Xoài xã Thanh Phước Ấp Suối Cao A, Cây Trắc xã Phước Đông Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/12/2021 08:00:00 11:30:00 Ấp 7 xã Bàu Đồn Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
09/12/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Đường Long xã Thạnh Đức Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/12/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Trâm Vàng 3 xã Thanh Phước Ấp Phước Hội xã Phước Thạnh Ấp Phước Đông xã Phước Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06/12/2021 02:54:00 07:05:00 Ấp Phước Đức A xã Phước Đông Do đứt dây hạ áp cáp ABC

 

 

 

THỊ XÃ TRẢNG BÀNG

Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
10/12/2021 07:30:00 17:00:00 Ấp Sóc Lào, Bà Nhã, Bến Kinh xã Đôn Thuận Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07/12/2021 07:30:00 17:00:00 Khu phố Lộc Trát phường Gia Lộc; khu phố Chánh, Phước Hiệp, Phước Hậu phường Gia Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/12/2021 07:30:00 17:00:00 Khu phố Lộc Khê phường Gia Lộc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06/12/2021 07:30:00 17:00:00 Ấp Thuận Lợi xã Đôn Thuận Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

 

 

HUYỆN TÂN CHÂU

Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
06/12/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp 1 xã Suối Ngô Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06/12/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp 1 xã Suối Ngô Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07/12/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Đông Lợi xã Tân Đông Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06/12/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp 1 xã Suối Ngô Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/12/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Hội Thành xã Tân Hội, Ấp Tân Lâm xã Tân Hà Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06/12/2021 10:25:00 11:00:00 NMM Bổ Túc Thay công tơ định kỳ
06/12/2021 08:40:00 09:28:00 DNTN Định Khuê Thay công tơ định kỳ
06/12/2021 11:20:00 12:32:00 Công ty TNHH Công nghệ Xanh Lộc Ân Tây Ninh Thay công tơ định kỳ
06/12/2021 09:37:00 10:06:00 NMM Định Khuê 2 Thay công tơ định kỳ

 


HUYỆN CHÂU THÀNH

Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
10/12/2021 13:30:00 17:00:00 Nguyễn Thị Kim Cúc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/12/2021 08:00:00 11:30:00 Công ty TNHH Sinh Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/12/2021 08:00:00 11:30:00 Doanh nghiệp tư nhân Phần Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/12/2021 13:30:00 17:00:00 Trần Văn Thính Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/12/2021 08:00:00 11:30:00 Cơ Sở Đông Lạnh Phương Hẩu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/12/2021 08:00:00 11:30:00 CÔNG TY CỔ PHẦN TAPIOTEK Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/12/2021 13:30:00 17:00:00 1/Nguyễn Thái Học, 2/Nguyễn Quang Hoàng, 3/Nguyễn Duy Băng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/12/2021 08:00:00 11:30:00 Doanh Nghiệp TN SX Gạch Tuynel Hoàng Bảo Trâm Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/12/2021 13:30:00 17:00:00 Trần Thị Thịnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06/12/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Thanh An xã An Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/12/2021 08:00:00 11:30:00 Xưởng Cưa Hai Dũng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/12/2021 08:00:00 11:30:00 Nguyễn Văn Bát Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/12/2021 08:00:00 11:30:00 TRUNG TÂM VIỄN THÔNG CHÂU THÀNH-VIỄN THÔNG TÂY NINH Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/12/2021 08:00:00 11:30:00 Đặng Thanh Chiêu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/12/2021 13:30:00 17:00:00 Cơ Sở Đông Lạnh Hồng Hà Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06/12/2021 08:00:00 11:30:00 Ấp Hiệp Phước xã Hoà Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/12/2021 08:00:00 11:30:00 DNTN-TIỀN LONG Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/12/2021 13:30:00 17:00:00 Lê Minh Phượng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/12/2021 08:00:00 11:30:00 Cơ sở SX Chế Biến Thịt Mỡ Đóng Gói Thanh Thúy Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/12/2021 13:30:00 17:00:00 Trung Tâm Y Tế Châu Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/12/2021 13:30:00 17:00:00 Trại Tạm giam Công an Tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/12/2021 13:30:00 17:00:00 Công Ty TNHH Toàn Tâm Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/12/2021 08:00:00 11:30:00 Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06/12/2021 09:40:00 11:40:00 SCADA SCADA

 

 

HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU

 

Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
12/12/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Ninh Hòa xã Bàu Năng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/12/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Tân Định 1 xã Suối Đá Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/12/2021 08:00:00 17:00:00 Tổ 6 ấp Thuận Bình xã Truông Mít Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/12/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Tân Định 1 xã Suối Đá Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/12/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Ninh Hòa xã Bàu Năng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/12/2021 08:00:00 17:00:00 Tổ 10 ấp Thuận An xã Truông Mít Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/12/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Khởi An xã Cầu Khởi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/12/2021 08:00:00 17:00:00 Tổ 9 khu phố 1 Thị trấn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/12/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Khởi An xã Cầu Khởi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/12/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Ninh Hòa xã Bàu Năng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

 

 

HUYỆN TÂN BIÊN

Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
06/12/2021 08:00:00 11:30:00 Tổ 3 ấp 3 xã Trà Vong Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07/12/2021 10:45:00 11:30:00 Nguyễn Đức Cảnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/12/2021 14:00:00 15:00:00 Trang trại Trần Vũ Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/12/2021 08:00:00 17:00:00 Đồn 833 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/12/2021 14:00:00 15:00:00 HTT Phạm Xuân Đậm Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/12/2021 10:30:00 11:30:00 Bưu Cục Tân Lập Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07/12/2021 15:00:00 16:00:00 Lê Huy Minh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/12/2021 08:30:00 09:30:00 Nguyễn Thị Nhàn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/12/2021 15:30:00 16:30:00 Ban Quản lý cửa khẩu Quốc tế Tây Ninh – trạm kiểm soát liên hợp Cửa khẩu Quốc tế Tân Nam Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06/12/2021 08:00:00 11:30:00 Tổ 4 ấp Thạnh An xã Thạnh Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/12/2021 08:00:00 09:00:00 Công an huyện Tân Biên (Nhà tạm giữ) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/12/2021 08:00:00 17:00:00 Tổ 3 ấp Thạnh An xã Thạnh Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/12/2021 09:45:00 10:45:00 Dương Liền Húa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07/12/2021 09:15:00 10:15:00 Hồ Văn Liêm Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07/12/2021 08:00:00 09:00:00 Cơ sở Sân bóng đá mini Nhật Khánh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/12/2021 09:15:00 10:15:00 Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tân Biên (Đèn đường) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06/12/2021 08:00:00 11:30:00 Tổ 8 ấp Xóm Tháp xã Tân Phong Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07/12/2021 13:30:00 14:30:00 Phòng Hậu cần – Công an tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/12/2021 11:00:00 12:00:00 Nguyễn Minh Phương Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/12/2021 08:00:00 17:00:00 Tổ 4 ấp Thạnh Sơn xã Thạnh Tây Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

 

 

THỊ XÃ HÒA THÀNH

Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
06/12/2021 06:00:00 17:00:00 Khu phố Long Thành, Long Chí phường Long Thành Trung Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/12/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Năm Trại xã Trường Đông Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/12/2021 07:00:00 17:00:00 Khu phố Long Thành, Long Chí phường Long Thành Trung Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/12/2021 13:30:00 17:00:00 Ấp Trường Lưu xã Trường Đông Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/12/2021 08:00:00 11:30:00 Ấp Trường Lưu xã Trường Đông Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/12/2021 07:00:00 17:00:00 Khu phố Hiệp Hòa, Hiệp An phường Hiệp Tân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/12/2021 08:00:00 11:30:00 Ấp Trường Thọ xã Trường Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/12/2021 13:30:00 17:00:00 Ấp Trường Thọ xã Trường Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

 

 

HUYỆN BẾN CẦU

Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
09/12/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Long Tân xã Long Giang Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/12/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Rừng Dầu, Tân Lập xã Tiên Thuận Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/12/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Rừng Dầu, Tân Lập, Xóm Lò xã Tiên Thuận Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/12/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Long Cường xã Long Khánh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/12/2021 08:00:00 17:00:00 Tổ 3 ấp Phước Đông xã Phước Chỉ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/12/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Long Tân xã Long Giang Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/12/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Rừng Dầu, Tân Lập xã Tiên Thuận Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07/12/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Long Giao xã Long Chữ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: No coppy !!