Lịch Cúp Điện Tại Tây Ninh từ 29-31 Tháng 10

 

LỊCH CÚP ĐIỆN TẠI TÂY NINH TỪ 29-31/10

Điện Lực Tây Ninh : https://pctayninh.evnspc.vn/

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
Điện lực Thành Phố Tây Ninh 29/10/2021 08h 17h Khu phố Ninh Thọ, Ninh Lộc phường Ninh Sơn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Thành Phố Tây Ninh 29/10/2021 08h 15h Khu phố Hiệp Bình phường Hiệp Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Thành Phố Tây Ninh 29/10/2021 08h 11h Khu phố Ninh Thọ, Ninh Lộc phường Ninh Sơn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Thành Phố Tây Ninh 31/10/2021 08h 17h Ấp Đồng Cỏ Đỏ, Ấp Giồng Tre xã Bình Minh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Gò Dầu 30/10/2021 08h 17h Ấp Bông Trang, Bến Chò, Bến Rộng xã Thạnh Đức; Ấp Cẩm An, Cẩm Bình xã Cẩm Giang Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Điện lực Gò Dầu 30/10/2021 08h 17h Công ty TNHH Đặc Rạng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Gò Dầu 29/10/2021 10:20:00 10:20:00 Không mất điện Chuyển điện đồng bộ tuyến 477TB và 478BC

 

Điện lực Trảng Bàng 30/10/2021 07:30:00 17:00:00 Khu phố Hòa Hưng phường An Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Trảng Bàng 29/10/2021 07:30:00 17:00:00 Khu phố An Quới phường An Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Trảng Bàng 29/10/2021 07:30:00 17:00:00 Khu phố An Quới phường An Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Trảng Bàng 29/10/2021 09:02:00 18:54:00 Khu phố Gia Huỳnh, Lộc Du phường Trảng Bàng; khu phố Lộc Trát, Tân Lộc phường Gia Lộc; khu phố Chánh, Phước Hiệp phường Gia Bình Phân đoạn cô lặp sự cố
Điện lực Trảng Bàng 29/10/2021 09:15:00 10:15:00 Khu phố Lộc Trát, Tân Lộc phường Gia Lộc; khu phố Chánh, Phước Hiệp phường Gia Bình Đóng chuyển điện

 

Điện lực Tân Châu 29/10/2021 08:00:00 11:30:00 Công ty TNHH Nông nghiệp công nghệ cao Tam Gia Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Tân Châu 29/10/2021 08:00:00 11:30:00 Công ty TNHH Nông nghiệp công nghệ cao Nhị Gia Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Tân Châu 29/10/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp 6 xã Suối Dây Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Tân Châu 29/10/2021 13:30:00 17:00:00 Hộ kinh doanh Hồng Hải Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Tân Châu 29/10/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp 2 xã Suối Ngô Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Tân Châu 29/10/2021 08:00:00 11:30:00 Chi nhánh 1 – Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Sơn Tùng 1 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Tân Châu 29/10/2021 08:00:00 17:00:00 Điện lực Tân Châu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Tân Châu 29/10/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Cây Khế xã Tân Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Tân Châu 29/10/2021 13:30:00 17:00:00 Công ty TNHH SX DV Gia Lộc Phát Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Tân Châu 29/10/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp 2 xã Suối Ngô Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Tân Châu 29/10/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Cây Khế xã Tân Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Tân Châu 29/10/2021 13:30:00 17:00:00 Công ty TNHH SX-DV & XD An Lộc Phát Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Tân Châu 29/10/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Cây Khế xã Tân Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Tân Châu 29/10/2021 13:30:00 17:00:00 Công ty TNHH DV và TM Năng lượng xanh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Tân Châu 30/10/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Tân Trung xã Tân Hà Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Tân Châu 29/10/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Cây Khế xã Tân Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Tân Châu 29/10/2021 13:30:00 17:00:00 Công ty TNHH ĐT XD TM Xử lý Môi trường Xanh Toàn Cầu 1 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Tân Châu 29/10/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Sóc Con Trăn xã Tân Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Tân Châu 29/10/2021 13:30:00 17:00:00 Công ty TNHH SX DV Khánh Phan Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Tân Châu 29/10/2021 08:00:00 11:30:00 Công ty TNHH ĐT và TM Văn Tuấn 1 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

 

Điện lực Châu Thành 29/10/2021 08:00:00 17:00:00 Công ty TNHH SX TM DV Tổng hợp XNK Hữu Đức Tây Ninh Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
Điện lực Châu Thành 29/10/2021 08:32:00 11:47:00 Ấp Long Đại xã Long Vĩnh Thi công sang lưới. Cắt dừng dây hạ áp sang tải trạm biến áp công cộng theo tờ trình số 67/TTr-ĐLCT ngày 19/10/2021. Ép cáp lực trạm biến áp công trình đầu tư xây dựng năm 2020
Điện lực Châu Thành 29/10/2021 15:00:00 15:52:00 Ấp Suối Muồn xã Thái Bình Sang lưới ĐTXD 2020
Điện lực Châu Thành 29/10/2021 21:50:00 21:50:00 SCADA SCADA
Điện lực Châu Thành 29/10/2021 09:36:00 11:34:00 Ấp Long Đại xã Long Vĩnh Sang lưới công trình đầu tư xây dựng năm 2020
Điện lực Châu Thành 29/10/2021 08:30:00 09:22:00 Ấp Long Đại xã Long Vĩnh Cắt dừng dây hạ áp sang tải trạm biến áp công cộng theo tờ trình số 67/TTr-ĐLCT ngày 19/10/2021. Ép cáp lực trạm biến áp công trình đầu tư xây dựng năm 2020
Điện lực Châu Thành 29/10/2021 08:32:00 11:47:00 Ấp Long Đại xã Long Vĩnh Thi công sang lưới. Cắt dừng dây hạ áp sang tải trạm biến áp công cộng theo tờ trình số 67/TTr-ĐLCT ngày 19/10/2021. Ép cáp lực trạm biến áp công trình đầu tư xây dựng năm 2020
Điện lực Châu Thành 29/10/2021 10:00:00 10:25:00 Ấp Trà Sim xã Ninh Điền Sang lưới công trình đầu tư xây dựng năm 2020

 

Điện lực Dương Minh Châu 30/10/2021 08:00:00 17:00:00 Tổ 12 ấp Thuận Hòa và ấp Thuận Phước xã Truông Mít Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Dương Minh Châu 31/10/2021 08:00:00 17:00:00 Tổ 10 ấp Khởi Trung xã Cầu Khởi Cắt điện để phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia.
Điện lực Dương Minh Châu 29/10/2021 08:00:00 17:00:00 Tổ 10 ấp Khởi Nghĩa xã Cầu Khởi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Dương Minh Châu 31/10/2021 08:00:00 17:00:00 Tổ 7, 9 ấp Ninh Hưng 1 xã Chà Là Cắt điện để phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia.
Điện lực Dương Minh Châu 30/10/2021 08:00:00 17:00:00 Tổ 8 ấp Khởi Trung xã Cầu Khởi Cắt điện để phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia.

 

Điện lực Tân Biên 29/10/2021 08:00:00 17:00:00 Tổ 6 ấp Hòa Đông B, xã Hòa Hiệp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Tân Biên 29/10/2021 07:14:00 07:14:00 Ấp Thạnh Thọ, Thạnh Phú, Thạnh Lợi, Thạnh Lộc xã Thạnh Bình, ấp Suối Mây xã Thạnh Bắc Bậc kéo dài MC 476TBI theo mã LMĐ : 339401
Điện lực Tân Biên 29/10/2021 09:57:00 09:57:00
Điện lực Tân Biên 29/10/2021 07:14:00 07:59:00 Ấp Thạnh Thọ, Thạnh Phú, Thạnh Lợi, Thạnh Lộc xã Thạnh Bình, ấp Suối Mây xã Thạnh Bắc Bật MC 476TBI, RL 50ABN tác động, Ia = 3,78kA, Ib = 2,99kA, In = 2,08kA thời tiết bình thường, Nguyên nhân do sóc bò lên trụ 17/35B/1 DNTN Hiền Vũ (DNTN Quốc Dũng cũ) gây phóng điện

 

Điện lực Hoà Thành 30/10/2021 08:00:00 17:00:00 Khu phố Long Kim, Long Thành phường Long Thành Trung Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Điện lực Hoà Thành 29/10/2021 06:00:00 17:00:00 Khu phố 4 phường Long Hoa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Hoà Thành 29/10/2021 08:00:00 17:00:00 Khu phố Long Mỹ phường Long Thành Bắc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

 

Điện lực Bến Cầu 31/10/2021 13:30:00 17:00:00 Ấp Voi xã An Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Bến Cầu 29/10/2021 08:00:00 11:30:00 Khách hàng Trạm Cấp nước Bến Cầu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Bến Cầu 30/10/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Rừng Dầu, Tân Lập xã Tiên Thuận Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Bến Cầu 29/10/2021 08:00:00 11:30:00 Khách hàng Cty TNHH Đầu tư và PT NLMT Việt Nam Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Bến Cầu 30/10/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Rừng Dầu, Tân Lập xã Tiên Thuận Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Bến Cầu 30/10/2021 13:30:00 17:00:00 Khách hàng Công ty TNHH EAGLE VINA Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Bến Cầu 30/10/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Rừng Dầu xã Tiên Thuận Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Bến Cầu 30/10/2021 13:30:00 17:00:00 Khách hàng Cty Cổ Phần Năng lượng SAKURA WHITE 2 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Bến Cầu 30/10/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Rừng Dầu xã Tiên Thuận Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Bến Cầu 30/10/2021 13:30:00 17:00:00 Khách hàng Cty Cổ Phần Năng lượng SAKURA WHITE 3 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Bến Cầu 30/10/2021 08:00:00 11:30:00 Khách hàng Cty Cổ Phần Năng lượng SAKURA WHITE 1 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Bến Cầu 29/10/2021 13:30:00 17:00:00 Khách hàng Cty Địa ốc An Phú Mộc Bài Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Bến Cầu 30/10/2021 08:00:00 11:30:00 Khách hàng Cty Cổ Phần Năng lượng SAKURA PINK Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Bến Cầu 29/10/2021 08:00:00 11:30:00 Khách hàng Ngô Bá Mậu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Bến Cầu 30/10/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Rừng Dầu, Tân Lập xã Tiên Thuận Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Bến Cầu 30/10/2021 13:30:00 17:00:00 Khách hàng Công ty TNHH MIHWA VINA LIVING Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Bến Cầu 29/10/2021 13:30:00 17:00:00 Khách hàng Cty TNHH Điện Năng lượng MTST Sống khỏe Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Bến Cầu 30/10/2021 08:00:00 11:30:00 Khách hàng Cty TNHH Phát triển khu công Nghiệp TMTC Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Bến Cầu 30/10/2021 08:00:00 11:30:00 Khách hàng Cty Cổ Phần Năng lượng SAKURA PINK Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: No coppy !!