Lịch Cúp Điện Tại Tây Ninh từ 29/11 đến 5/12/2021

LỊCH CÚP ĐIỆN TẠI TÂY NINH TỪ 29/11 đến 5/12/2021

Điện Lực Tây Ninh : https://pctayninh.evnspc.vn/

THÀNH PHỐ TÂY NINH

 

Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
05/12/2021 08:00:00 17:00:00 Khu phố Ninh An, Ninh Thọ phường Ninh Sơn; Khu Hiệp Thạnh phường Hiệp Ninh Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
04/12/2021 08:00:00 17:00:00 Nhánh rẽ chuyên dùng khách hàng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
04/12/2021 08:00:00 17:00:00 Khu phố Ninh Tân, Ninh Thọ, Ninh Hoà phường Ninh Sơn Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
03/12/2021 08:00:00 17:00:00 Khu phố Ninh Lộc, Ninh An, Ninh Hoà phường Ninh Sơn Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

 

HUYỆN GÒ DẦU

 

Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
01/12/2021 08:00:00 17:00:00 Khách hàng: Ngân Hàng BIDV, Nông Trại Quê Hương, Trường PTTH Quang Trung, Hàn Tiện Lê Văn Xí, Bưu Điện Hiệp Thạnh, Giầy Kim Hòa Thịnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
30/11/2021 08:00:00 17:00:00 Khách hàng: Cty CP Nutrivision, Hà Đạt Vũ, Công ty CP Thuận Hải, Nước đá Nguyễn Thị Sạng, Cơ sở SX Bánh tráng Nguyễn Văn Bích, Hồ Quang Vũ, Cty Cp chế biến – XNK gỗ T.Ninh, Phạm Thị Thanh, Nguyễn Văn Tuệ, Võ Văn Hùng, Phạm Văn Nựa, Cty TNHH ĐT-XD và PT nhà ở Đức Trọng Phan, Công ty Bioseed Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
05/12/2021 07:00:00 17:00:00 Ấp 1, ấp 2, ấp 3 xã Bàu Đồn. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
05/12/2021 08:00:00 17:00:00 Khu phố Nội Ô A, Rạch Sơn, Thanh Hà Thị trấn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
29/11/2021 06:43:00 06:43:00 Khu phố Nội Ô B, Thanh Bình A, Thanh Bình C Thị trấn Gò Dầu; Ấp Trâm Vàng 2, Trâm Vàng 3 xã Thanh Phước. Chuyển điện đồng bộ tuyến 477TB và 478BC

 

THỊ XÃ TRẢNG BÀNG

Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
30/11/2021 07:30:00 17:00:00 Khu phố Suối Sâu phường An Tịnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
05/12/2021 07:30:00 17:00:00 Khu tái định cư KCN Thành Thành Công Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
04/12/2021 07:30:00 17:00:00 Khu phố An Quới phường An Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
01/12/2021 07:30:00 17:00:00 Ấp Trảng Cỏ xã Đôn Thuận Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
03/12/2021 07:30:00 17:00:00 Khu phố Hòa Bình phường An Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
29/11/2021 07:30:00 17:00:00 Khu phố An Phú phường An Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
02/12/2021 07:30:00 17:00:00 Ấp Lộc Trị xã Hưng Thuận Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

 

HUYỆN TÂN CHÂU

Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
01/12/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Tân Đông xã Tân Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
01/12/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp 4 xã Suối Dây Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
04/12/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Tân Đông xã Tân Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
30/11/2021 08:00:00 17:00:00 Đồn 815 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
29/11/2021 08:40:00 09:05:00 Bưu cục Tân Đông Thay công tơ hỏng trạm
29/11/2021 09:09:00 09:30:00 HÀN TIỆN VÕ VĂN SÁNG Thay công tơ hỏng trạm
29/11/2021 10:40:00 11:07:00 Đèn đường Tân Hà Thay công tơ hỏng trạm
29/11/2021 07:52:00 08:14:00 Đèn đường Thạnh Đông Thay công tơ hỏng trạm
29/11/2021 08:33:00 08:55:00 Tưới tiêu Võ Thị Khen Thay công tơ hỏng trạm
29/11/2021 09:30:00 09:58:00 Hoàng Văn Đông Thay công tơ hỏng trạm
29/11/2021 10:39:00 10:54:00 Công ty Tịnh Phát Thay công tơ hỏng trạm

 

HUYỆN CHÂU THÀNH

 

Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
29/11/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Thanh An xã An Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
29/11/2021 08:00:00 11:30:00 Khách hàng Huỳnh Văn Cường; Châu Tiểu Phụng; Công ty đường Biên Hoà Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
02/12/2021 08:00:00 11:30:00 Ấp Long Phú xã Long Vĩnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
04/12/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Tua Hai xã Đồng Khởi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
04/12/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Hòa hợp xã Hòa Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
29/11/2021 15:00:00 17:00:00 Ấp Thanh An xã An Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
02/12/2021 08:00:00 11:30:00 Tổ 15 ấp Long Châu xã Long Vĩnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
29/11/2021 17:10:00 17:10:00

 

HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU

 

Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
30/11/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Phước Bình 2 xã Suối Đá Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
03/12/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Phước Lễ xã Phước Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
03/12/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Phước Lễ xã Phước Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
30/11/2021 08:00:00 17:00:00 Trạm chuyên dùng khách hàng Hàn tiện Văn Minh Châu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
04/12/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Thuận Bình xã Truông Mít Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
04/12/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Thuận Bình xã Truông Mít Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
05/12/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Phước Lợi 2 xã Suối Đá Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
30/11/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Phước Tân 2, 3 xã Phan Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
01/12/2021 08:00:00 17:00:00 Tổ 2 Khu phố 4 Thị trấn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
02/12/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Thuận Tân xã Truông Mít Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
03/12/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Phước Lễ xã Phước Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

 

HUYỆN TÂN BIÊN

 

Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
29/11/2021 10:30:00 11:30:00 Trường Tiểu học Tân Phong Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
01/12/2021 08:00:00 17:00:00 Tổ 3, Tân Thanh, xã Tân Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
04/12/2021 10:45:00 11:30:00 Nguyễn Văn Hiền (hộ tưới tiêu) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
29/11/2021 08:00:00 10:00:00 Địa điểm kinh doanh số 1- Cty TNHH TM DV XNK Chí Hiền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
02/12/2021 10:45:00 11:30:00 Trường tiểu học Tân Lập (điểm chính) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
01/12/2021 08:30:00 11:30:00 Cty TNHH SX TM DV Chăn nuôi Minh Thành (Trang trại ấp Hòa Đông B Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
01/12/2021 14:00:00 16:00:00 Cty TNHH MTV cưa xẻ gỗ – sấy gỗ Liên Tấn Phát Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
02/12/2021 08:00:00 10:30:00 DNTN Túc Ngân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
30/11/2021 08:00:00 17:00:00 tổ 1, khu phố 1 thị trấn, Campuchia Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
04/12/2021 08:30:00 10:30:00 Ban Quản lý cửa khẩu Quốc tế Tây Ninh – trạm KSLH CKQT Xa Mát Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
02/12/2021 14:00:00 16:00:00 DNTN Thành Lợi (Trạm 400kVA) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
01/12/2021 16:10:00 17:00:00 CS Lê Thị Xuân Huệ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
04/12/2021 08:00:00 17:00:00 Tổ 2 ấp Thạnh Sơn, xã Thạnh Tây Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
04/12/2021 14:00:00 15:00:00 BQL các khu di tích lịch sử CMMN Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
29/11/2021 13:30:00 14:30:00 Trương Hữu Phú Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
29/11/2021 15:00:00 16:00:00 Nguyễn Văn Nung (Hộ tưới tiêu) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
04/12/2021 15:30:00 16:30:00 HTS Lê Minh Quốc Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

 

THỊ XÃ HÒA THÀNH

 

Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
03/12/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Trường Phước xã Trường Tây Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
04/12/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Giang Tân xã Long Thành Nam Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
29/11/2021 08:00:00 17:00:00 Khu phố Hiệp Hòa phường Hiệp Tân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
04/12/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Trường Ân xã Trường Đông Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
01/12/2021 08:00:00 17:00:00 Khu phố Long Kim, Long Thành phường Long Thành Trung; ấp Trường Giang xã Trường Tây Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
04/12/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Long Yên xã Long Thành Nam Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
04/12/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Long Yên xã Long Thành Nam Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
01/12/2021 08:00:00 17:00:00 Khu phố Long Tân phường Long Thành Bắc; Khu phố Long Kim phường Long Thành Trung Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
30/11/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Năm Trại xã Trường Đông Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
29/11/2021 14:50:00 15:13:00 Khu phố Long Tân phường Long Thành Bắc Kéo dây hạ áp bị đứt

 

HUYỆN BẾN CẦU

 

Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
02/12/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Long Giao xã Long Chữ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
30/11/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Long Thạnh xã Long Chữ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
04/12/2021 08:00:00 11:30:00 Ấp Voi xã An Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
05/12/2021 07:00:00 17:00:00 Ấp Thuận Động xã Lợi Thuận Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
04/12/2021 13:30:00 17:00:00 Khu phố 1, 2 Thị trấn Bến Cầu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
04/12/2021 08:00:00 11:30:00 Ấp Voi xã An Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
05/12/2021 07:00:00 17:00:00 Ấp Thuận Động xã Lợi Thuận Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
04/12/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Xóm Khách xã Long Giang Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
30/11/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Bảo, Xóm Khách xã Long Giang; xã Long Chữ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
04/12/2021 08:00:00 11:30:00 Khu phố 2 thị trấn Bến Cầu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
04/12/2021 13:30:00 17:00:00 Khu phố 2 Thị trấn Bến Cầu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
05/12/2021 07:00:00 17:00:00 Ấp Thuận Tây Thuận Đông xã Lợi Thuận Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
01/12/2021 08:00:00 11:30:00 Ấp Thuận Chánh xã Lợi Thuận Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: No coppy !!