Lịch Cúp Điện tại Tây Ninh từ 19 – 25 Tháng 11

LỊCH CÚP ĐIỆN TẠI TÂY NINH TỪ 19 – 25 Tháng 11

Điện Lực Tây Ninh : https://pctayninh.evnspc.vn/

THÀNH PHỐ TÂY NINH

 

Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
19/11/2021 08:00:00 17:00:00 Trạm chuyên dùng khách hàng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/11/2021 08:00:00 11:30:00 Khu phố 2 Phường I Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
19/11/2021 08:00:00 17:00:00 Khu phố Ninh Phú phường Ninh Sơn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
20/11/2021 08:00:00 17:00:00 Trạm chuyên dùng khách hàng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
21/11/2021 08:00:00 17:00:00 Khu phố Hiệp Thạnh phường Hiệp Ninh Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
19/11/2021 08:00:00 17:00:00 Trạm chuyên dùng khách hàng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
20/11/2021 08:00:00 11:30:00 Khu phố 1 phường I Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
19/11/2021 08:00:00 17:00:00 Khu phố Ninh Trung phường Ninh Sơn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
20/11/2021 08:00:00 17:00:00 Khu phố Ninh Phúc phường Ninh Thạnh Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
22/11/2021 07:00:00 17:00:00 Khu phố 2, 3 phường IV Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/11/2021 13:30:00 17:00:00 Khu phố 1,6 Phường III Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
25/11/2021 08:00:00 17:00:00 Trạm chuyên dùng khách hàng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

 

HUYỆN GÒ DẦU

Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
22/11/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Cẩm Thắng xã Cẩm Giang. Ấp Bến Mương, ấp Rộc A, ấp Rộc B xã Thạnh Đức Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/11/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Đá Hàng, ấp Giữa, ấp Chánh xã Hiệp Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/11/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Cây Nính xã Phước Trạch. Ấp Cây Da xã Hiệp Thạnh. Ấp Bến Rộng xã Thạnh Đức. Ấp Xóm Đồng xã Thanh Phước. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

 

THỊ XÃ TRẢNG BÀNG

 

Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
25/11/2021 07:30:00 17:00:00 Khu phố Gia Lâm phường Gia Lộc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/11/2021 07:30:00 17:00:00 Ấp Trảng Cỏ, Trảng Sa xã Đôn Thuận Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

 

HUYỆN TÂN CHÂU

Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
20/11/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Tân Trung xã Tân Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/11/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Tân Tây xã Tân Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/11/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Thạnh Nghĩa xã Thạnh Đông Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/11/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Tân Hòa xã Tân Phú Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/11/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Tân Trường xã Tân Hiệp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/11/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Hội Thắng xã Tân Hiệp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/11/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Tân Lợi xã Tân Phú Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/11/2021 08:00:00 17:00:00 Công ty Trường Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/11/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Tân Tây xã Tân Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/11/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Hội Thắng xã Tân Hiệp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/11/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Thạnh Nghĩa xã Thạnh Đông Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/11/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Tân Kiên xã Tân Hà Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/11/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Tân Tây xã Tân Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
25/11/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Tân Trung xã Tân Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/11/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Tầm Phô xã Tân Đông Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/11/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Tân Xuân xã Tân Phú Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/11/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Tân Đông xã Tân Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/11/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Tân Tây xã Tân Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/11/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Thạnh Nghĩa xã Thạnh Đông Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

 

HUYỆN CHÂU THÀNH

Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
23/11/2021 08:00:00 11:30:00 Trang trại chăn nuôi Hà Kim Tùng 1 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/11/2021 08:00:00 11:30:00 Công ty TNHH Một Thành Viên Đường TTC Biên Hòa- Đồng Nai Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/11/2021 13:30:00 17:00:00 Trạm Bơm Hòa Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
25/11/2021 08:00:00 11:30:00 Công ty TNHH MTV Gia Hưng Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/11/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Thanh Hoà xã Thanh Điền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
25/11/2021 08:00:00 11:30:00 Công ty TNHH Xây Dựng Phương Tiến Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
25/11/2021 13:30:00 17:00:00 Đại Đội Phòng Hóa – Sư đoàn 5 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
25/11/2021 13:30:00 17:00:00 Công ty TNHH đầu tư chăn nuôi Thành Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
20/11/2021 08:00:00 11:30:00 Ấp Thanh Sơn xã Thanh Điền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/11/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Thanh Sơn xã Thanh Điền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/11/2021 13:30:00 17:00:00 Trang trại chăn nuôi Hà Kim Tùng 2 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
25/11/2021 13:30:00 17:00:00 Trần Thanh Cần Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
20/11/2021 13:30:00 17:00:00 Khu Phố 1, Khu Phố 3 (trừ tổ 9) Thị trấn Châu Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/11/2021 13:30:00 17:00:00 Công ty TNHH MTV điện năng Lê Nga Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
25/11/2021 08:00:00 11:30:00 Công ty Cổ Phần Xây Dựng Thành Đạt Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/11/2021 13:30:00 17:00:00 Cơ sở sản xuất Trần Thị Lèn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/11/2021 13:30:00 17:00:00 Nguyễn Đăng Tuấn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
25/11/2021 08:00:00 11:30:00 Cơ sở sản xuất hủ tíu Trần Kim Quy Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/11/2021 13:30:00 17:00:00 Bảo Hiểm Xã Hội Huyện Châu Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/11/2021 08:00:00 11:30:00 Công ty TNHH nghiên cứu , ứng dụng mía đường Thành Thành Công Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/11/2021 08:00:00 11:30:00 Công Ty TNHH Chăn Nuôi Quang Minh Phát Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/11/2021 08:00:00 11:30:00 Công ty TNHH Trần Hoàng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/11/2021 08:00:00 11:30:00 Công ty TNHH Một Thành Viên Đường TTC Biên Hòa- Đồng Nai Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/11/2021 13:30:00 17:00:00 Nguyễn Trường Xuân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/11/2021 08:00:00 11:30:00 1/Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Châu Thành, 2/Trường THPT Hoàng Văn Thụ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/11/2021 08:00:00 11:30:00 Công ty TNHH Một Thành Viên Đường TTC Biên Hòa- Đồng Nai Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/11/2021 13:30:00 17:00:00 Công ty TNHH MTV Phát Lộc Nguyễn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
25/11/2021 08:00:00 11:30:00 Công ty TNHH The PPD Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
19/11/2021 09:36:00 10:27:00 Khu phố 1 Thị Trấn Sang tải MBA quá tải

 

HUYỆN DƯƠNG CHÂU

Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
23/11/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Phước Bình, xã Phước Minh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/11/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Phước Bình, xã Phước Minh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
20/11/2021 07:30:00 17:00:00 Tổ 2 Khu phố 4 Thị trấn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
21/11/2021 07:30:00 17:00:00 Ấp Ninh Thuận xã Bàu Năng Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
24/11/2021 07:00:00 17:00:00 trạm chuyên dùng khách hàng CNSX Tinh Bột Sắn Cty TNHH MiwonVN Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
21/11/2021 07:30:00 17:00:00 Trạm khách hàng hàn tiện Ninh An 3 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
25/11/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Phước Hiệp, xã Phước Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
19/11/2021 08:00:00 17:00:00 Tổ 12, 14 ấp Khởi Nghĩa xã Cầu Khởi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
21/11/2021 07:30:00 17:00:00 Ấp Ninh Phú, Ninh An xã Bàu Năng Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
25/11/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Thuận Hòa, xã Truông Mít Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
20/11/2021 07:30:00 17:00:00 Tổ 2 Khu phố 4 Thị trấn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
21/11/2021 07:30:00 17:00:00 Ấp Ninh Thuận xã Bàu Năng Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
20/11/2021 07:30:00 17:00:00 Tổ 2 Khu phố 4 Thị trấn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
21/11/2021 07:30:00 17:00:00 Ấp Ninh Hiệp, Ninh An xã Bàu Năng Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
22/11/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp 1, xã Bến Củi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/11/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Thuận Phước, xã Truông Mít Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/11/2021 08:30:00 09:30:00 trạm chuyên dùng khách hàng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
19/11/2021 12:30:00 15:34:00 SCADA SCADA
19/11/2021 12:30:00 15:29:00 SCADA SCADA
19/11/2021 12:30:00 15:37:00 SCADA SCADA
19/11/2021 12:30:00 15:39:00 SCADA SCADA
19/11/2021 08:35:00 11:30:00 Tổ 12, 14 ấp Khởi Nghĩa xã Cầu Khởi Phát quang, lắp vật tư, thay dây hạ áp, thu hồi trụ từ trụ 81b đến 82 nhánh rẽ Khởi Nghĩa, tuyến 471HT
19/11/2021 12:30:00 15:30:00 SCADA SCADA
19/11/2021 12:30:00 15:32:00 SCADA SCADA
19/11/2021 11:31:00 12:25:00 Ấp B1 xã Phước Minh và ấp 1 xã Bến Củi Chạm chập lưới hạ áp gây bật CB trạm
19/11/2021 12:30:00 15:29:00 SCADA SCADA
19/11/2021 12:30:00 15:31:00 SCADA SCADA
19/11/2021 12:30:00 15:30:00 SCADA SCADA

 

HUYỆN TÂN BIÊN

Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
22/11/2021 15:00:00 16:00:00 ấp Hòa Bình xã Hòa Hiệp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/11/2021 13:30:00 14:30:00 ấp Hòa Lợi xã Hòa Hiệp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/11/2021 10:00:00 11:00:00 ấp Hòa Đông A, xã Hòa Hiệp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/11/2021 13:30:00 17:00:00 Tổ 5, ấp Suối Mây, xã Thạnh Bắc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/11/2021 14:00:00 15:00:00 ấp Thạnh Thọ xã Thạnh Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/11/2021 09:45:00 10:45:00 Tổ 1 ấp Tân Đông 2, xã Tân Lập Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
20/11/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Tân Nam, xã Tân Bình; campuchia Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/11/2021 08:00:00 11:30:00 Tổ 3 ấp Suối Mây, xã Thạnh Bắc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/11/2021 11:00:00 12:00:00 Tổ 3 ấp Tân Đông 1, xã Tân Lập Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
19/11/2021 08:00:00 17:00:00 Tổ 2, ấp Hòa Đông B, xã Hòa Hiệp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/11/2021 08:30:00 09:30:00 Tổ 4 ấp Tân Thanh, xã Tân Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/11/2021 15:30:00 16:30:00 Tổ 2, ấp Thạnh Hòa xã Thạnh Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/11/2021 14:00:00 15:00:00 Tổ 5 ấp Tân Đông 1, xã Tân Lập Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
25/11/2021 08:00:00 17:00:00 Tổ 6 ấp Thạnh Hòa, xã Thạnh Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
19/11/2021 08:00:00 17:00:00 Tổ 2, ấp Hòa Đông A, xã Hòa Hiệp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/11/2021 08:30:00 09:30:00 Cao su tư hợp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/11/2021 15:30:00 16:30:00 Tổ 6 ấp Tân Tiến, xã Tân Lập Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
20/11/2021 08:00:00 17:00:00 Khu phố 1 thị trấn, Campuchia Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/11/2021 08:00:00 17:00:00 Tổ 3 ấp Sân Bay, xã Tân Phong Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
19/11/2021 09:18:00 10:22:00 Công ty TNHH MTV Đồng Phước Thay công tơ hỏng
19/11/2021 14:51:00 16:53:00 Thủy lợi Phước Hòa Cắt điện theo yêu cầu của khách hàng

THỊ XÃ HÒA THÀNH

Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
20/11/2021 08:00:00 17:00:00 Khu phố 4 phường Long Hoa Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
24/11/2021 06:00:00 17:00:00 Ấp Long Khương, Long Bình xã Long Thành Nam Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
20/11/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Trường Phú, Trường Đức xã Trường Đông Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/11/2021 07:00:00 17:00:00 Khu phố Hiệp Định phường Hiệp Tân Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
19/11/2021 07:00:00 17:00:00 Khu phố Long Trung phường Long Thành Trung Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
20/11/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Trường An xã Trường Tây Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

HUYỆN BẾN CẦU

Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
25/11/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Long Hòa xã Long Thuận Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/11/2021 08:00:00 11:30:00 Ấp B xã Tiên Thuận Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
25/11/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Rừng Dầu xã Tiên Thuận Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
20/11/2021 08:00:00 11:30:00 Ấp Tân Lập, Rừng Dầu xã Tiên Thuận Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
20/11/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Long Phú xã Long Khánh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: No coppy !!