LỊCH CÚP ĐIỆN TẠI TÂY NINH TỪ 10-16 Tháng11

LỊCH CÚP ĐIỆN TẠI TÂY NINH TỪ 10 – 16 Tháng 11

Điện Lực Tây Ninh : https://pctayninh.evnspc.vn/

THÀNH PHỐ TÂY NINH

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
Điện lực Thành Phố Tây Ninh 11/11/2021 08:00:00 17:00:00 Khu phố Ninh Lộc, Ninh Thọ phường Ninh Sơn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/11/2021 08:00:00 17:00:00 Khu phố Ninh An, Ninh Lộc, Ninh Thọ phường Ninh Sơn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/11/2021 08:00:00 17:00:00 Khu phố 1, 4 phường II Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/11/2021 13:30:00 17:00:00 Khu phố 1 phường I Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/11/2021 08:00:00 17:00:00 Trạm chuyên dùng khách hàng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/11/2021 08:00:00 17:00:00 Khu phố Ninh An phường Ninh Sơn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/11/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Tân Hòa xã Tân Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/11/2021 08:00:00 17:00:00 Khu phố 5 phường III Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/11/2021 08:00:00 17:00:00 Trạm chuyên dùng khách hàng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/11/2021 08:00:00 17:00:00 Khu phố Ninh Lộc phường Ninh Sơn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

 

HUYỆN GÒ DẦU

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
Điện lực Gò Dầu 10/11/2021 08:00:00 17:00:00 Khách hàng: Co.opmart, Nước đá Tư Đức, Trung tâm VHTT-TT Gò Dầu, Trung tâm GDTX huyện Gò Dầu, Chợ Gò Dầu, Nguyễn Văn Trung , DNTN Châu Bình, DNTN XNK Tô Thị Mỹ, Cty TNHH MTV Kim Việt Phong, Trung tâm TM DV KS Gò Dầu, XN Hạt giống Lai Bioseed 2, Cơ sở SX nước đá Tô Thành Phương Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/11/2021 08:00:00 17:00:00 Khách hàng: Bùi Thị Hồng, Trường Mẫu Giáo Phước Đông, Nguyễn Văn Thôi, Công Xuân Minh và hệ thống chiếu sáng công cộng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/11/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Rộc A xã Thạnh Đức; Ấp Xóm Bố xã Hiệp Thạnh. Khách hàng: Cty CP Nutrivision, Hà Đạt Vũ, Công ty TNHH MTV HaDa Tây Ninh, Lương Thị Ánh Nguyệt, Công ty CP Thuận Hải, Công ty TNHH Công Nghiệp FEDERAL BAY, Công ty Hải Dương, Nước đá Nguyễn Thị Sạng, Cơ sở SX Bánh tráng Nguyễn Văn Bích, Hồ Quang Vũ, Cty Cp chế biến – XNK gỗ T.Ninh, Phạm Thị Thanh, Nguyễn Văn Tuệ, Cty TNHH ĐT-XD và PT nhà ở Đức Trọng Phan. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/11/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Phước Hội, Phước Hòa, Phước Chánh, Phước Đông xã Phước Thạnh Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
13/11/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Đá Hàng xã Hiệp Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/11/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp 1, ấp 2, ấp 3, ấp 7 xã Bàu Đồn Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

 

THỊ XÃ TRẢNG BÀNG

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
Điện lực Trảng Bàng 12/11/2021 07:30:00 17:00:00 Khu phố Lộc An phường Trảng Bàng; khu phố Hòa Bình phường An Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/11/2021 07:30:00 17:00:00 Khu phố Hòa Lợi phường An Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/11/2021 07:00:00 16:00:00 Khu phố Gia Huỳnh, Lộc Du phường Trảng Bàng; khu phố Tân Lộc, Lộc Trát phường Gia Lộc Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
12/11/2021 07:30:00 17:00:00 Khu phố Suối Sâu phường An Tịnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/11/2021 07:30:00 17:00:00 Khu phố Hòa Phú phường An Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/11/2021 07:30:00 17:00:00 Khu phố Gia Lâm phường Gia Lộc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/11/2021 07:30:00 17:00:00 Ấp Cầu Xe xã Hưng Thuận Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/11/2021 07:30:00 17:00:00 Khu phố An Quới phường An Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/11/2021 07:30:00 17:00:00 Khu phố An Phú phường An Tịnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/11/2021 07:30:00 17:00:00 Ấp Lộc Thuận xã Hưng Thuận Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/11/2021 08:10:00 08:39:00 Trạm 560 kVA CN Cty TNHH Sài Gòn Sao
10/11/2021 07:30:00 07:57:00 DNTN Tô Gia
10/11/2021 08:10:00 09:44:00 Khu phố Lộc tân phường Gia Lộc
10/11/2021 02:50:00 02:50:00 Khu phố Lộc Tân; Lộc Khê phường Gia Lộc Đứt cáp bọc đầu trên LTD pha bìa nhánh rẽ khách hàng công ty Thép tân Trang Long trụ số 23/56B
10/11/2021 09:05:00 09:45:00 TRẠM CẢNH SÁT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
10/11/2021 09:47:00 10:25:00 Trường mầm non Trảng Bàng

 

HUYỆN TÂN CHÂU

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
Điện lực Tân Châu 13/11/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Tân Lợi xã Tân Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/11/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Tân Xuân xã Tân Phú Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/11/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Đồng Kèn xã Tân Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/11/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp 6 xã Suối Ngô Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/11/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp tân Thạnh xã Tân Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/11/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Hội Thạnh xã Tân Hội Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

 

HUYỆN CHÂU THÀNH

 

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
Điện lực Châu Thành 16/11/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Bến Cầu xã Biên Giới Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/11/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Phước Lập xã Phước Vinh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/11/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp An Điền xã An Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/11/2021 13:30:00 17:00:00 Tổ 9, Khu phố 3 Thị trấn Châu Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/11/2021 08:00:00 11:30:00 Ấp Tam Hạp xã Thái Bình; Khu Phố 4 Thị trấn Châu Thành Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
11/11/2021 08:00:00 17:00:00 Khách hàng Huỳnh Văn Cường; Châu Tiểu Phụng; Công ty đường Biên Hoà Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/11/2021 13:30:00 17:00:00 Ấp Thành Đông xã Thành Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/11/2021 13:30:00 17:00:00 Ấp Thành Đông xã Thành Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/11/2021 08:00:00 11:30:00 Ấp Thanh Phước xã Thanh Điền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/11/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Tua Hai xã Đồng Khởi Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
15/11/2021 13:30:00 17:00:00 Ấp Bình Hòa xã Thái Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

 

HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU

 

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
Điện lực Dương Minh Châu 12/11/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Thuận Tân xã Truông Mít Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/11/2021 08:30:00 11:30:00 Ấp Thuận Bình xã Truông Mít Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
16/11/2021 08:00:00 17:00:00 Tổ 14 ấp Phước Bình 2 xã Suối Đá Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/11/2021 08:00:00 17:00:00 Tổ 10 ấp Phước Nghĩa xã Phước Minh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/11/2021 08:00:00 17:00:00 Tổ 14 ấp Phước Bình 2 xã Suối Đá Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/11/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Thuận An xã Truông Mít Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
14/11/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Phước Bình 1 xã Suối Đá Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/11/2021 08:00:00 17:00:00 Khu phố 4 Thị trấn Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
14/11/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Ninh Bình, Ninh Hòa xã Bàu Năng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/11/2021 08:00:00 17:00:00 Tổ 10 ấp Phước Hiệp xã Phước Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

 

HUYỆN TÂN BIÊN

 

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
Điện lực Tân Biên 13/11/2021 08:00:00 17:00:00 Tổ 2, ấp Tân Thanh xã Tân Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/11/2021 14:00:00 15:00:00 Tổ 3, ấp Hòa Đông A xã Hòa Hiệp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/11/2021 08:00:00 17:00:00 Tổ 6, khu phố 2 thị trấn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/11/2021 08:00:00 17:00:00 Tổ 2, ấp Thạnh Sơn, xã Thạnh Tây Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/11/2021 15:30:00 16:30:00 Tổ 2, ấp Hòa Lợi xã Hòa Hiệp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/11/2021 08:00:00 17:00:00 Tổ 7, ấp Hòa Đông B, xã Hòa Hiệp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/11/2021 09:30:00 10:15:00 ấp Tân Nam xã Tân Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/11/2021 15:30:00 16:30:00 ấp Tân Hòa xã Tân Lập Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/11/2021 08:00:00 17:00:00 Tổ 2, ấp Tân Thanh xã Tân Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/11/2021 14:00:00 15:00:00 ấp Tân Minh xã Tân Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/11/2021 08:00:00 17:00:00 Tổ 6, ấp Tân Thanh, xã Tân Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/11/2021 08:00:00 17:00:00 Tổ 7, ấp Hòa Đông B, xã Hòa Hiệp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/11/2021 08:30:00 09:15:00 Tổ 2, ấp Tân Thạnh xã Tân Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/11/2021 10:30:00 11:30:00 ấp Tân Nam xã Tân Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/11/2021 09:15:00 10:00:00 Tổ 3, ấp Hòa Đông B xã Hòa Hiệp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/11/2021 10:30:00 11:30:00 Tổ 3, ấp Hòa Đông B xã Hòa Hiệp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/11/2021 08:00:00 17:00:00 Tổ 6, ấp Hòa Đông B, xã Hòa Hiệp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

 

THỊ XÃ HÒA THÀNH

 

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
Điện lực Hoà Thành 12/11/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Long Hải xã Trường Tây Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
13/11/2021 07:00:00 17:00:00 Ấp Năm Trại xã Trường Đông Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/11/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Bến Kéo xã Long Thành Nam Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/11/2021 06:00:00 17:00:00 Khu phố 1, 2 phường Long Hòa Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

 

HUYỆN BẾN CẦU

 

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
Điện lực Bến Cầu 13/11/2021 08:00:00 17:00:00 Tổ 1 ấp Phước Đông, Phước Lập, Phước Hội xã Phước Chỉ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/11/2021 08:00:00 17:00:00 Tổ 1 ấp Phước Đông, Phước Lập, Phước Hội xã Phước Chỉ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/11/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Phước Đông xã Long Phước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/11/2021 13:30:00 17:00:00 Ban QLKT Cửa khẩu Mộc Bài Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/11/2021 13:30:00 17:00:00 Ấp Thuận Tây xã Lợi Thuận Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/11/2021 08:00:00 11:30:00 Cây xăng Mộc Bài Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/11/2021 08:00:00 11:30:00 Nhà hàng Bến Cầu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/11/2021 13:30:00 17:00:00 Đồn Biên Phòng Mộc Bài Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: No coppy !!