LỄ KỶ NIỆM 97 NĂM NGÀY HOẰNG KHAI ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ TẠI TÒA THÁNH TÂY NINH

(Tòa Thánh Tây Ninh ngày 19/11/2021 –  Hình ảnh và tường thuật của CaoDai TV)
Thực hiện chương trình hành đạo năm Tân Sửu (2021), Hội Thánh tiến hành Đàn Lễ Hạ Ngươn và Kỷ niệm 97 năm Ngày Hoằng Khai Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh, theo chương trình lễ như sau:
NGÀY 15 THÁNG 10 TÂN SỬU (Dl. 19-11-2021)
00 giờ (Tý Thời): Hội Thánh thiết lễ Đại Đàn tại Đền Thánh. (Cúng Lễ Hạ Ngươn)
07 giờ 00: Múa Long mã – Ngọc Kỳ lân, biểu diễn nhạc Sắc tộc trước Đền Thánh và Báo Ân Từ.
09 giờ 00: Cúng Cửu Huyền Thất Tổ tại Trai Đường (có trống nhạc).
12 giờ 00 (Ngọ thời) – Hội Thánh thiết lễ Cúng Đàn Đức Phật Mẫu tại Báo Ân Từ.
Sau đây là một số hình ảnh ngày lễ:
Nguồn: Caodai.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: No coppy !!